Taskforce Lakselus

Gjennom Brohode, sommerjobb på oppdrettsanlegg og bedriftssamarbeid på master dannet Lone grunnlaget for en phd-stilling ved NTNU. Her er hun med på Taskforce Lakselus, et stort samarbeidsprosjekt mellom lakseoppdrettsnæringen, NTNU, FHF og andre konsulentfirmaer.

Navn: Lone Sunniva Jevne

Utdannelse: Mastergrad i Marin Biologi fra NTNU. Holder på med en doktorgrad i marin biologi fra NTNU.

Arbeidsgiver: NTNU, institutt for biologi.

Tittel på praksis: Taksforce Lakselus. - Spredningsmekanismer hos lakselus.

 

Praksis

Taskforce Lakselus er et stort samarbeidsprosjekt mellom lakseoppdrettsnæringen, NTNU, FHF og andre konsulentfirmaer. I dette prosjektet er jeg ansatt til å forske på spredningsmekanismer for lakselusens larvestadier, og hvordan dette påvirkes av begroing på merder, forskjellige sesonger, vær, vind, og brakklegging av områder. Jeg kom over en utlysningstekst for en PhD stilling i prosjektet, som jeg syntes hørtes veldig spennende ut, og søkte på denne. Det som snakket til meg var at det ville være en av flere PhD stillinger som skulle jobbe sammen innad i prosjektet, men Taskforce Lakselus skulle også være en del av en større satsning fra NTNU og var lagt under en større forskningsgruppe Miljøinteraksjoner i havbruk.

 

Erfaring

Gjennom PhD prosjektet har jeg vært involvert i flere forsøk tett knyttet til næringen, men det jeg ønsker å snakke litt mer om er et forsøk som ser på hvordan tettheten av lakselus forandrer seg gjennom sesonger. I dette forsøket har jeg vært ute på flere oppdrettsanlegg hver måned, og samlet inn prøver fra vannsøylen både på innsiden og utsiden av laksemerder. På dette forsøket får jeg jobbe med masterstudenten, Øystein Dimmen, som skriver oppgave på deler av forsøket. Gjennom studietiden var jeg med på konferansene arrangert gjennom Brohode Frøya, og fikk møte flere næringsrepresentanter. På en av disse konferansene møtte jeg produksjonssjefen i Lerøy Midt, og dette gjorde at jeg senere fikk tilbud om en sommerjobb på et matfiskanlegg. Jeg jobbet også som ekstrahjelp i firmaet jeg skrev master for (Seaweed Energy Solutions). Jeg tror den erfaringen jeg fikk gjennom de to somrene jeg jobbet på et oppdrettsanlegg, sammen med masteren min fra NTNU gjorde at jeg fikk jobben.

 

Bruk av kunnskap

For meg er det kanskje heller et spørsmål om hvilken kunnskap og erfaring fra sommerjobbene på oppdrettsanlegget jeg får bruk for nå under doktorgraden. Jeg bruker erfaringen fra sommerjobbene hele tiden når jeg planlegger forsøk. Bare det å være vant til å jobbe på merdekanten, det å ha vært ute i dårlig vær, og å kunne kjøre båt har vært helt nødvendig for at jeg skulle kunne gjennomføre forsøket på den måten jeg har gjort nå. Det å se problemene med lus på nært hold var også en av de tingene som gjorde meg gira på akkurat denne oppgaven.

 

Om doktorgraden

Det fine med arbeidet jeg gjør gjennom PhDen er at det er så variert. To uker er sjeldent like, selv om noen dager kan være det. Det å få jobbe tett med andre mennesker om et tema som betyr noe veier opp for mer hektiske perioder. En doktorgrad er en veldig fri jobb, i den forstand at du styrer tidsbruken din selv. Med dette kommer både positive og negative sider, og spesielt i de første hektiske periodene var jeg altfor dårlig til å la jobben bli liggende på jobb. Skillet mellom jobb og privatliv, og det å vite når en skal si nei til nye prosjekter på grunn av tid, tror jeg har vært de største utfordringene til nå. Det kommer til å være en del ekstrajobb med en PhD, så finn et tema du bryr deg om, og veiledere som jobber på en måte som passer med din arbeidstid. Når du kommer til den første hektiske perioden, så pust ut og ta de fleste helgene fri likevel.

 

Sommerjobb på oppdrettsanlegget

Jeg synes det var veldig givende. Det var noe helt annet enn å studere. Her fikk man virkelig prøvd de praktiske ferdighetene sine. Jeg må også innrømme at jeg var litt bekymret for at jeg skulle få alle de «lette» oppgavene fordi jeg var en dame. Det hadde jeg ikke trengt å bekymre meg for. Allerede første uken fikk jeg kjøre rundt på egen hånd i katamaranen og trekke dødfisk. Jeg vil gi all skryt til driftslederen og kollegaene mine, for å få meg til å føle meg som en av laget. Jeg trivdes veldig godt, men selv om jeg fikk være med på problemløsningen når det dukket opp noe på anlegget, så savnet jeg å utfordre hjernen min. Det var en av de opplevelsene som gjorde det klart for meg hva jeg trenger for å trives i en jobb, og en av grunnene til at jeg bestemte meg for å ta en doktorgrad. Jeg tror det å komme seg ut og få jobbet i en bedrift gir flere fordeler. Du kommer tett på utfordringer, på en måte fag ikke klarer å dekke. En får testet seg selv i praksis, og man finner ut hvordan man fungerer. Selv om det skulle vise seg å være helt feil for deg, så har du lært det, og kan snevre inn søket etter drømmejobben. 

Få oversikt over hvilke tilbud som finnes for å møte næringen for studenter i ditt fagfelt. For Marinbiologi så kan jeg nevne Brohodet Frøya konferansen (nå Brohode Havbruk), som et supert eksempel på å få sett hva som skjer i næringen.

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Prosjektoppgave

Prosjektoppgaven er ofte en kortere forstudie for en bachelor- eller masteroppgave, eller gruppearbeid tilknyttet et praksisprosjekt. Prosjektoppgaven går vanligvis over en kortere periode. Mange studenter skriver prosjektoppgave og masteroppgave om samme tema. Noen kobler også prosjektoppgaven til en sommerjobb. Prosjektoppgaven kan brukes for å løse konkrete oppgaver eller gjøre en forstudie for et større prosjekt.

Praksis

Praksis kan være både lønnet og ulønnet. Mange studieløp krever at studenten gjennomfører 6-12 uker praksis i tillegg til studiene. Andre har praksis eller feltarbeid som del av fag. Innholdet i en praksisperiode kan derfor variere fra ren yrkestrening til arbeid med et faglig sluttprodukt. Praksis kan gjennomføres som enkeltprosjekt, eller gjennom fast praksisavtale med et institutt.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

Annet

Oppdrag som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. Ulønnede verv og frivillig arbeid hører inn her.

×

Andre Bridge-historier

Som student deltok Trude Steinbru Heggstad på Brohode-konferansen på Frøya. Det ble et springbrett inn til havbruksnæringen. Nå jobber...
Sindre brenner for et sterkt studentdemokrati. Nettverk og erfaring med frivillige verv gjorde at han kunne trå inn i stillingen som leder...
Det er ikke bare nordtrønderne som synes Intro Trainee er en attraktiv arena for å starte sin yrkeskarriere, også folk fra andre deler av...