Skriver master i samarbeid med designbyrå

"Jeg besøkte bedriften på Røros, hvor jeg fikk kontakt med lokalbefolkningen i forbindelse med datainnsamlingen." Masterstudent Merete Elvan skriver oppgave i samarbeid med designbyrået Form til Fjells.

Merete skriver sin masteroppgave i samarbeid med designbyrået Form til Fjells. Hun kom i kontakt med bedriften ved å delta på et arrangement i regi av NTNU Bridge og Rørosregionen Næringshage. 

Navn: Merete Elvan
Utdannelse: Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
Samarbeidspartner: Form til fjells
Tittel på oppgave: "Merkevaren Røros"

Beskriv tema for oppgaven din:
I samarbeid med Form til fjells skal jeg se på merkevaren Røros. Spørsmål jeg jobber med er; Hvordan er det egentlig på Røros? Samsvarer forventningene med den virkelige opplevelsen? Hvordan kan merkevarenavnet Røros eventuelt brukes feil? I tillegg ønsker jeg å se på problemstillingen i forhold til det å bygge en kommersiell merkevare som ikke kan bli for stor.

Hvordan opplevde du samarbeidet?
Jeg er svært positiv til samarbeidet. Kontaktpersonen min ved Form til fjells har vært flere ganger i Trondheim for å snakke med meg og veilederen min slik at vi sammen har prøvd å forme oppgaven. Dette har vært viktig for meg da masteroppgaven skal ta opp et tema som jeg er interessert i, og på samme tid være nyttig for samarbeidspartneren. I tillegg har jeg besøkt bedriften på Røros, hvor jeg fikk god hjelp til å bli satt i kontakt med lokalbefolkningen for å komme i gang med datainnsamling.

Hvilke muligheter har dette gitt deg i ettertid?
Jeg skriver masteroppgaven i nåværende semester, så det er litt vanskelig å svare på.  Men jeg så allerede fordeler da jeg var på Røros i januar for å intervjue turister og lokalbefolkningen. Form til fjells hadde ordnet med oppslag i lokalavisen Fjell-ljom hvor det sto at jeg skulle komme, hva masteroppgaven min går ut på, og at lokalbefolkningen måtte ta meg godt imot – og det gjorde de.

Hvilke utfordringer møtte du på i forbindelse med samarbeidet?
Jeg har foreløpig ikke møtt på noen utfordringer i forbindelse med samarbeidet.

På hvilken måte fikk du bruk for kunnskapen og kompetansen din fra  NTNU i samarbeidet med Form til Fjells?
Jeg bruker både det teoretiske og metodiske grunnlaget mitt i oppgaven.

Hvilke fordeler mener du at et oppgavesamarbeid med en bedrift gir studenten?
For min del har det bidratt til at jeg tidlig fikk fokus på en bestemt oppgave, og at tematikken ble satt slik at jeg ikke trengte å bruke lang tid på å bestemme med for tema for masteroppgaven. På samme tid hadde jeg en viss anelse på hva jeg ønsket å skrive om, og det var det som gjorde at det ble aktuelt for meg å samarbeide med Form til fjells.

Har du tips til andre studenter som vil skrive oppgave i samarbeid med en arbeidsgiver?
Jeg kom i kontakt med Form til fjells gjennom en Speed-date med Næringshagen på Røros som NTNU Bridge arrangerte – så mitt tips må være å delta på slike muligheter for å komme i kontakt med en aktuell oppdragsgiver.

Ønsker du å skrive din bachelor-/prosjekt-/masteroppgave i samarbeid med en bedrift? Opprett profil på Bridge i dag!
Les mer om hvordan du går frem her

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×

Andre Bridge-historier

Et surr av stemmer fylte ørene. Klokka nærmet seg tolv og lunsjtid for de fleste. Studentene strømmet ut fra auditorier, grupperom og...
Egersund Net har samarbeidet med masterstudent Erlend Mæland om å forbedre merdkonstruksjonene. – Dette er en ypperlig mulighet både for å...
Denne sommeren fikk fem masterstudenter fra GLOBUS, linjeforeningen for Global Manufacturing Management, muligheten til å sette teori ut i...