Møttes på Bridge-workshop - ble starten på et fruktbart samarbeid

Stedsvandring på Svullrya - Fotograf Anita Sæthre Goplen
Å etablere kontakt med arbeidslivet under studiet kan åpne mange dører. Det erfarte masterstudenten Rebekka Stangnes etter å ha sikret seg praksisplass, oppgavesamarbeid og prosjektstilling hos Grue Kommune.

Møttes gjennom NTNU Bridge-workshop

Rebekka studerer master i Kulturminneforvaltning ved NTNU. Siste året av studiet består av åtte ukers praksis i en
selvvalgt bedrift. For å sikre seg en samarbeidspartner deltok Rebekka på en oppgaveworkshop arrangert av NTNU Bridge
i 2019. Det angrer hun ikke på.

Det var nemlig her Rebekka kom i kontakt med Grue kommune.

På workshopen presenterte en rekke eksterne aktører sine problemstillinger for studentene, og diskuterte mulige
innfallsvinkler til bachelor- og masteroppgaver. Av alle aktørene som deltok, pekte Rebekka seg raskt ut Grue kommune
som en attraktiv samarbeidspartner. 

- Jeg ønsket et prosjekt som gikk ut på hvordan kulturminner og sted hører sammen. Oppgaven
  som ble presentert av Grue kommune handlet om å samle inn og dokumentere Svullryas historie,
  som passet godt med både mitt ønske og min kunnskap.

For å lande samarbeidet med Grue kommune tok Rebekka initiativ til en dialog om prosjektet. Deretter rullet ballen videre
til en avtale om både praksisplass og samarbeid om masteroppgaven. For å etablere kontakt med potensielle
oppdragsgivere, har hun en klar oppfordring: 

- Vis interesse for prosjektene de ønsker å samarbeide på. Fortell hvem du er og hva du ser på som
  interessant ved prosjektet. Tenk over hvordan din kunnskap og erfaring kan være nyttig.

Verdifullt å koble teori med praksis

En av fordelene med oppgavesamarbeid og praksis er at man ofte får tildelt reelle caseoppgaver fra
samarbeidspartneren. Dette kan gi et unikt innblikk i sektoren og knagger å henge teorien på. Med en praksisperiode
i boks, har Rebekka fått nyttig erfaring med å se sammenhengen mellom teori og praksis.

- Jeg jobbet med å samle inn ulikt arkivmateriale, bilder og gjøre befaringer i en rekke hus på Svullrya
  på Finnskogen. Praksisen og arbeidet jeg har gjort lar meg få se betydningen av historie på et lite sted.
  Ikke minst hvilken relevans oppgaven min har - ikke bare faglig, men også i samfunnet.

Rebekka forteller videre at hun har tilegnet seg bredere arbeidserfaring og god kunnskap om arbeidsoppgaver
innenfor kulturminneforvaltning. 

- Samarbeidet har gitt meg verdifull erfaring jeg kommer til å ta med meg inn i arbeidslivet. Formidling er
  en viktig del av arbeidet med kulturminner og historie, hvor jeg blant annet fikk god erfaring med dette. 

Fikk tilbud om prosjektstilling

Samarbeidet resulterte imidlertid ikke bare i praksisplass og oppgavesamarbeid, men også i en prosjektstilling
hos Grue kommune. 

- Jeg har vært så heldig at jeg har fått en prosjektstilling i Grue kommune, og gjennom høsten og
  vinteren har jeg arbeidet med ulike prosjekter, parallelt med å fullføre masteroppgaven, forteller Rebekka.

Hun skal nå gå over i et nytt prosjekt med å revidere kulturminneplanen deres.

Rebekka mener ulike grunner bidro til at hun sikret seg et videre samarbeid med Grue kommune.

- Ettersom kommunen ikke har ansatte med kompetanse innenfor mitt fagfelt, har de uttrykt
  å være svært fornøyd med det jeg har kunnet bidra med både faglig og i form av nettverksbygging
  med aktuelle samarbeidspartnere. 

Råd til andre studenter

Rebekka kan fortelle at hun er svært fornøyd med samarbeidet. Hun trekker særlig frem engasjementet og
oppfølgingen fra Grue kommune som en viktig suksessfaktor. 

- De var interessert i å utnytte kunnskapen min i størst mulig grad, og hadde et genuint ønske om at jeg
  skulle få erfare så mye som mulig. Samtidig fikk jeg jobbe selvstendig, og finne ut av innholdet i
  arbeidet selv.

Med gode erfaringer og et suksessfullt samarbeid i bakhånd, har Rebekka følgende råd til studenter som vil
samarbeide med en oppdragsgiver:

- Mine best tips for et godt samarbeid, og for å imponere i jobbsammenheng, er å vise interesse,
  engasjement og være deg selv. Du må vise at du både vil og ønsker å gjøre en innsats, uten å bli
  fortalt at du må det, sier hun og legger til:

- Finn en oppdragsgiver som du føler er villig til å bruke tid på deg og prosjektet. Du skal lære
  og da trenger du å få muligheten til å bli med på det de gjør. Si ja og engasjer deg i prosjektet,
  oppfordrer hun avslutningsvis.