Gode nyheter for alle som vil drive oppdrett av rognkjeks

Mari er bioingeniøren som forlot sykehuslaboratoriene for å lære mer. Det ble første steg på veien til en spennende masteroppgave i samarbeid med Sintef og LetSea.

Navn: Mari Båtnes Birkeland

Utdanning: Bioingeinør og master i bioteknologi

 

Mari Båtnes Birkeland tar master i bioteknologi i samarbeid med Sintef og LetSea. Hun skal finne ut hvilken vannkvalitet og bakteriesammensetning som er best for rognkjeks.

– Det føles veldig givende at masteroppgava er nyttig. Det er supermotiverende å finne ut noe konkret som vil være viktig for næringslivet, forteller hun.

Mari er bioingeniøren som forlot sykehuslaboratoriene på Ullevål for å lære mer. På et NTNU-kurs i RAS– resirkulerende akvakultursystem – møtte hun engasjerte oppdrettere fra hele landet.

– Det var gøy å holde på med noe i veldig utvikling. Det er veldig konkret og jeg kan prøve ut ting undervegs på en måte som selvsagt ville være umulig på et sykehuslaboratorium, forteller hun.

 

Gjør en jobb for LetSea

På Dønna på Helgelandskysten hadde landets største forsøk- og forskningssenter LetSea en problemstilling som måtte løses knyttet til vannkvalitet og rognkjeks. LetSea samarbeider med Sintef-forskeren Stine Wiborg Dahle som også er biveileder til NTNU-student Mari Båtnes Birkeland. Hovedveileder er Kari Attramadal ved institutt for bioteknologi og matvitenskap.

Hos LetSea har de laks, torsk, ørret og rognkjeks. De forsker på fisk i store anlegg, i mindre anlegg og i landbaserte anlegg. Et tett og godt samarbeid med ulike universitetsmiljø er viktig, forteller daglig leder i LetSea, Kristian Johnsen.

– Akademia skal jobbe med det som er aktuelt i tida. Det kommer til å bli enda mer fokus på koplinger mot næringslivet og vi ønsker å gå foran, sier han og snakker varmt om anvendt forskning om ulike utviklingstrekk og arbeidet med å få til landbasert produksjon

Mari har selv vært og gjort forsøk på Dønna, og hun får sendt prøver fra forskningslokaliteten på Helgelandskysten. Prøver som hun analyserer på forskningslaboratoriet i Trondheim. Dette danner grunnlaget for mastergraden som skal avsluttes i 2019.

 

Rognkjeks en nykommer i oppdrett

Rognkjeks spiller en viktig rolle i oppdrettsnæringa fordi den beiter på laksen og spiser lakselus. Denne form for lusebekjempelse er relativt ny. Det samme er oppdrett at rognkjeks til dette formålet. Derfor blir det behov for mye ny kunnskap.

- Målet mitt er å finne ut hva slag vannbehandling, temperatur og vannkvalitet som må til slik at rognkjeks kan ha det best mulig; Ha størst mulig overlevelse og dermed bli flinke til å spise lakselus, forteller Mari.

Hun undersøker også hva som påvirker rognkjeksas evne til å overleve når den går fra å være oppdrettsfisk i et resirkulerende akvakulturanlegg på land, til å bli innbygger i laksemerder i sjøen. Resultatet fra undersøkelsene vil bli publisert i en vitenskapelig artikkel i løpet av året.

Alle som driver oppdrett av rognkjeks, eller har lyst til å begynne med et, vil ha nytte av resultatene. Så langt kan vi si at vi ser både bedre overlevelse og bedre vekst på rognkjeksa i resirkulerende anlegg.

- Vi kan nok i tillegg by på en del krutt i disse resultatene, forteller Kristian Johnsen hos LetSea. Det gleder vi oss til å fortelle mer om i løpet av året.

 

Kopling mellom universitet og næringsliv

Hvor Mari da er i verden, vet hun ikke. Drømmen er å jobbe med å bygge opp eller drifte et anlegg for oppdrett av rognkjeks, eller å gyve løs på andre forskningsoppgaver. Uansett er verdien tette koplinger til næringslivet åpenbar.

- Jeg har lyst til å gjøre en god jobb fordi jeg vet at folk vil ha nytte av denne informasjonen, forteller Mari Båtnes Birkeland.

Mari Båtnes Birkeland er en del av Forskningsrådets økte støtte til forskning og universitetsutdanning innen havbruk gjennom prosjektet Brohode Havbruk 2050. Brohode Havbruk 2050 bistår studenter og forskere på jakt etter aktuelle faglige oppgaver og uløste problemstillinger. Det skal gi havbruksnæringa flere gode løsninger, mer kompetanse og godt egnet arbeidskraft.

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×

Andre Bridge-historier

Et surr av stemmer fylte ørene. Klokka nærmet seg tolv og lunsjtid for de fleste. Studentene strømmet ut fra auditorier, grupperom og...
Egersund Net har samarbeidet med masterstudent Erlend Mæland om å forbedre merdkonstruksjonene. – Dette er en ypperlig mulighet både for å...
Denne sommeren fikk fem masterstudenter fra GLOBUS, linjeforeningen for Global Manufacturing Management, muligheten til å sette teori ut i...