Engasjement gjennom studietiden kickstartet karrieren for Sana

"Nettverksbyggingen jeg gjorde da jeg samarbeidet med bedriftene gjennom prosjekt- og masteroppgave bidro til at karrieren min skjøt fart"

Tidligere NTNU-student Sana jobbet målrettet med CVen sin under studietiden, og kan nå vise til en imponerende start på karrieren. I denne Bridge-Historien kan du følge Sanas vei fra engasjert student til ettertraktet arbeidstaker.

Navn: Sana Riahi

Utdannelse: M.Sc. Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU

Tema for oppgavesamarbeidet:  

Temaet på oppgaven jeg skrev i samarbeid med MainTech (nåværende arbeidsgiver) var "Utvikling av prosjektledelseskapabilitet i et produksjonsselskap".

Jeg skal forklare temaet litt nærmere: mange produksjonsselskaper i dag sliter med manglende rutiner, verktøy og kompetanse på prosjektledelse. De gjør endringer i sine fabrikker/anlegg uten å ha tilstrekkelig kontroll på kostnader, risiko og verdi i prosjektet. En av MainTech sine kunder, Marine Harvest, slet med nettopp dette. Oppgaven min var en begynnelse på et større prosjekt, som gikk ut på å forbedre prosjektledelsen i Marine Harvest. Jeg fikk anvendt en internasjonalt anerkjent prosjektledelsesmetodikk kalt PRINCE2 for å legge rammene for utviklingsarbeidet i prosjektet.

Hvordan solgte du inn samarbeidet?

Det var ikke mye salgsarbeid som skulle til. Ved å være tydelig og sikker overfor MainTech på hva jeg kan (studiespesialisering innenfor prosjektledelse og industriell økonomi og teknologiledelse i bånn) var det ikke lang vei til at de fant et passende prosjekt jeg kunne bidra på.

Nå har du vært ansatt i bedriften i to år, hvilke fordeler fikk du som student av å samarbeide med bedriften?

Ved å samarbeide med MainTech fikk jeg vist min lidenskap innen prosjektledelse, og dermed fikk  tidlig ta over ledelsen i prosjektet jeg skrev masteroppgaven for. Dette skjøt definitivt fart i karrieren min.

Hvilke fordeler har samarbeidet gitt MainTech tror du?

Samarbeidet har gitt MainTech den fordelen at de har levert et prosjekt til Marine Harvest (kunden) med mye høyere kvalitet, fordi den fikk en mye tydeligere ramme. Dette gjorde Marine Harvest mer fornøyd og bidro til å gi MainTech merarbeid hos denne kunden. I tillegg har MainTech fått økt kompetanse innenfor prosjektledelse ved å samarbeide med meg under masteroppgaven.

Hvilke ferdigheter fra tiden din som student ved NTNU har du fått mest bruk for i arbeidslivet?

Hittil i arbeidslivet har jeg i størst grad fått bruk for mine samarbeidsferdigheter, som jeg i stor grad fikk utviklet gjennom Eksperter i Team og andre prosjekter på universitetet. Jeg har også i stor grad fått bruk for mine analyse-, presentasjons-, planleggings- og skriveferdigheter.

Hva gjorde du for å bygge opp CVen din da du var student?

Jeg begynte på en deltidsjobb første året på studiene. Jeg jobbet som læringsassistent i Eksperter i team første året, og tok steget til å bli undervisningsassistent i de neste fire årene. Siste året på masteren (jeg tok masteren over seks år) var jeg prosjektleder for Rektors stab for nyskaping.

Hvordan har CVen fra studietiden din påvirket karriereveien din?

CVen min har vært essensiell for å gi meg den karrieren jeg vil ha. Uten CVen min hadde jeg nok ikke fått jobben i MainTech.

Hva blir neste steget i karrieren din?

Målet mitt med neste steget i karrieren min er å gå fra generell rådgivning til å bli prosjektleder for større prosjekter innenfor industri.

Ved å bygge opp CVen min som prosjektleder og etterhvert også markedsleder i MainTech, har jeg fått en fantastisk mulighet til å begynne i ny jobb i Oktober 2016. Den nye stillingen består i styring av store samferdsels- og byutviklingsprosjekter i COWI. I studietiden ved NTNU skrev jeg prosjektoppgaven min for COWI (prosjektoppgaven er et emne på 15 poeng som forberedelse til masteroppgaven for sivilingeniører), noe som førte til at jeg etablerte kontakter der. Uten å ha dette samarbeidet på forhånd og etablert nettverket mitt hos COWI, hadde sannsynlighet for at jeg fikk jobben vært mye lavere.

Hvilke anbefalinger vil du gi studenter som ønsker å bygge CVen sin?

Jeg vil anbefale alle som vil bygge en god CV å alltid være på utkikk etter relevante deltidsjobber for den retningen du ønsker å utvikle din karriere. Følg dine interesser, men vær obs på de emnene og studieretningene det er et reellt behov for i arbeidslivet. Husk også å være kreativ, frampå, og vær klar overfor deg selv og andre på dine styrker. Ikke vær redd for å vise dem og fortelle om dem. Det er det en arbeidsgiver vil se.

Noen råd til studenter som ønsker å samarbeide med bedrifter i forbindelse med oppgave?  

Veilederen min har vært viktig i denne prosessen. Han var engasjert og interessert i tema, og uten hans faglige støtte og veiledning hadde ikke prosjektet vært mulig. I oppgavesamarbeid med bedrifter er kanskje det beste rådet jeg kan gi (igjen) å være kreativ og frampå. Stol på at du har et godt forslag til en god oppgave. Ikke vent på at oppgavene skal komme bankende på døren din. Gå ut, send mails, ring, så kan du banne på at du får noen som er interessert i å samarbeide med deg! 

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Prosjektoppgave

Prosjektoppgaven er ofte en kortere forstudie for en bachelor- eller masteroppgave, eller gruppearbeid tilknyttet et praksisprosjekt. Prosjektoppgaven går vanligvis over en kortere periode. Mange studenter skriver prosjektoppgave og masteroppgave om samme tema. Noen kobler også prosjektoppgaven til en sommerjobb. Prosjektoppgaven kan brukes for å løse konkrete oppgaver eller gjøre en forstudie for et større prosjekt.

Praksis

Praksis kan være både lønnet og ulønnet. Mange studieløp krever at studenten gjennomfører 6-12 uker praksis i tillegg til studiene. Andre har praksis eller feltarbeid som del av fag. Innholdet i en praksisperiode kan derfor variere fra ren yrkestrening til arbeid med et faglig sluttprodukt. Praksis kan gjennomføres som enkeltprosjekt, eller gjennom fast praksisavtale med et institutt.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

Annet

Oppdrag som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. Ulønnede verv og frivillig arbeid hører inn her.

×

Andre Bridge-historier

Det er ikke bare nordtrønderne som synes Intro Trainee er en attraktiv arena for å starte sin yrkeskarriere, også folk fra andre deler av...
Gjennom to oppgavesamarbeid med studenter på NTNU har Lund Hyttebygg fått hjelp til å utvikle kompetanse for hvordan de kan være forberedt...
Engasjement og verv i foreningene ved Handelshøyskolen i Trondheim førte til at Hannah fikk sommerjobb i Handelsbanken under...