Ei god investering!

Egersund Net har samarbeidet med masterstudent Erlend Mæland om å forbedre merdkonstruksjonene. – Dette er en ypperlig mulighet både for å utvikle nyttige resultater og for en framtidig ansettelse. Det sier Product Engineer Magnus Røsseland Bollmann hos selskapet.

Navn: Erlend Mæland

Utdanning: Bachelor Marinteknikk fra HVL og master Marin teknikk NTNU

 

Det er første gang Egersund Net har engasjert en masterstudent og det har gitt mersmak. Ingeniøravdelinga i selskapet er relativt ny og etterspørselen etter forskning er stor. Derfor hadde bedriften mange forslag til mulige mastergradsproblemstillinger, da student Erlend Mæland tok kontakt. Resultatet ble et samarbeid med mål om å utvikle en merdkonstruksjon der oppdrettsmerda ligger stabilt i vannet uansett vær, vind og strøm.

 

Med oppdrettserfaring

Mæland som kommer fra Jondal i Hardanger hadde en Bachelor fra Høyskolen i Bergen, da han valgte å gå videre å ta Mastergrad ved Institutt for marinteknikk ved NTNU i Trondheim.

– Jeg har tidligere jobbet for Erko seafood og Bremnes Seashore. Havbruksnæringa er ei næring i vekst med et enormt potensiale. Det er den næringa jeg kunne tenke meg å være med å utvikle. Derfor tok jeg kontakt med Egersund Net. De ble veldig entusiastiske, sier mastergradsstudenten.

Som student har han fått hjelp til problemstilling til oppgaven, tilgang og opplæring i ulike data- og simuleringsverktøy og veiledning undervegs.

 

Lovende resultater

Både student og bedrift er ordknappe om utviklingsarbeidet de jobber med, men er tydelig på at designendringer på merdene, vil være nyttig.

Hva er det som påvirker merdas stabilitet i sjø?

– Det er en hel del ting. Det er vekt, størrelse, fortøyningstype, miljøforhold andre materialegenskaper av konstruksjonen som direkte påvirker hvordan konstruksjonen oppføre seg i sjøen, sier Mæland.

 

Vel anvendt tid

– Dette smaker veldig mye mer enn det koster, forteller Bollmann hos Egersund Net. Han anbefaler flere å samarbeide med mastergradsstudenter.

– Investeringene fra vår side har vært en flytur til Trondheim for å møte student og professor. I tillegg har jeg bistått med formulering av oppgaven og jeg bruker en time i uka med veiledning og oppfølging via skype. Så for omtrent et ukesverk får jeg igjen over et halvt år med arbeidskraft, forteller Bollmann entusiastisk.

Bollmann har selv en mastergrad fra NTNU. Det er et veldig godt utgangspunkt for studentsamarbeid.

– Jeg får tilgang til dataprogram og informasjon om deres nøter og produkt. Det viktigste av alt er en veileder i bedriften med erfaring med denne type oppgave og framgangsmåte, forteller studenten.

Mæland har tro på at forskningen hans vil gagne både bedriften og hele havbruksnæringa. – Det er målet ja, avslutter han.

Forskningsrådets kapasitetsløftprosjekt Brohode Havbruk 2050 ønsker at flere følger eksemplet til Erlend Mæland og Egersund Nett. Det bistår studenter og forskere på jakt etter aktuelle faglige oppgaver og næringa med å finne løsning på sine problemstillinger.