Ei god investering!

Egersund Net har samarbeidet med masterstudent Erlend Mæland om å forbedre merdkonstruksjonene. – Dette er en ypperlig mulighet både for å utvikle nyttige resultater og for en framtidig ansettelse. Det sier Product Engineer Magnus Røsseland Bollmann hos selskapet.

Navn: Erlend Mæland

Utdanning: Bachelor Marinteknikk fra HVL og master Marin teknikk NTNU

 

Det er første gang Egersund Net har engasjert en masterstudent og det har gitt mersmak. Ingeniøravdelinga i selskapet er relativt ny og etterspørselen etter forskning er stor. Derfor hadde bedriften mange forslag til mulige mastergradsproblemstillinger, da student Erlend Mæland tok kontakt. Resultatet ble et samarbeid med mål om å utvikle en merdkonstruksjon der oppdrettsmerda ligger stabilt i vannet uansett vær, vind og strøm.

 

Med oppdrettserfaring

Mæland som kommer fra Jondal i Hardanger hadde en Bachelor fra Høyskolen i Bergen, da han valgte å gå videre å ta Mastergrad ved Institutt for marinteknikk ved NTNU i Trondheim.

– Jeg har tidligere jobbet for Erko seafood og Bremnes Seashore. Havbruksnæringa er ei næring i vekst med et enormt potensiale. Det er den næringa jeg kunne tenke meg å være med å utvikle. Derfor tok jeg kontakt med Egersund Net. De ble veldig entusiastiske, sier mastergradsstudenten.

Som student har han fått hjelp til problemstilling til oppgaven, tilgang og opplæring i ulike data- og simuleringsverktøy og veiledning undervegs.

 

Lovende resultater

Både student og bedrift er ordknappe om utviklingsarbeidet de jobber med, men er tydelig på at designendringer på merdene, vil være nyttig.

Hva er det som påvirker merdas stabilitet i sjø?

– Det er en hel del ting. Det er vekt, størrelse, fortøyningstype, miljøforhold andre materialegenskaper av konstruksjonen som direkte påvirker hvordan konstruksjonen oppføre seg i sjøen, sier Mæland.

 

Vel anvendt tid

– Dette smaker veldig mye mer enn det koster, forteller Bollmann hos Egersund Net. Han anbefaler flere å samarbeide med mastergradsstudenter.

– Investeringene fra vår side har vært en flytur til Trondheim for å møte student og professor. I tillegg har jeg bistått med formulering av oppgaven og jeg bruker en time i uka med veiledning og oppfølging via skype. Så for omtrent et ukesverk får jeg igjen over et halvt år med arbeidskraft, forteller Bollmann entusiastisk.

Bollmann har selv en mastergrad fra NTNU. Det er et veldig godt utgangspunkt for studentsamarbeid.

– Jeg får tilgang til dataprogram og informasjon om deres nøter og produkt. Det viktigste av alt er en veileder i bedriften med erfaring med denne type oppgave og framgangsmåte, forteller studenten.

Mæland har tro på at forskningen hans vil gagne både bedriften og hele havbruksnæringa. – Det er målet ja, avslutter han.

Forskningsrådets kapasitetsløftprosjekt Brohode Havbruk 2050 ønsker at flere følger eksemplet til Erlend Mæland og Egersund Nett. Det bistår studenter og forskere på jakt etter aktuelle faglige oppgaver og næringa med å finne løsning på sine problemstillinger.

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×

Andre Bridge-historier

Et surr av stemmer fylte ørene. Klokka nærmet seg tolv og lunsjtid for de fleste. Studentene strømmet ut fra auditorier, grupperom og...
Egersund Net har samarbeidet med masterstudent Erlend Mæland om å forbedre merdkonstruksjonene. – Dette er en ypperlig mulighet både for å...
Denne sommeren fikk fem masterstudenter fra GLOBUS, linjeforeningen for Global Manufacturing Management, muligheten til å sette teori ut i...