Øyeåpnende samarbeid

Emil skrev sin masteroppgave for Trøndelag fylkeskommune under prosjektet «Likestilling i yrkesfagene». Marte har også valgt å skrive sin master som en del av prosjektet og er nå godt i gang med arbeidet. De er begge veldig fornøyde med valg av samarbeidspartner.

Navn: Emil Gjestrum

Utdannelse: Lektorutdanning i samfunnsfag m/ Master i Sosiologi

Arbeidsgiver: KVT

 

Navn: Marte Aakervik Berg

Studieretning: Master i likestilling og mangfold

 

Synlig samarbeidspartner

Trøndelag fylkeskommune har samarbeidet med en rekke studenter tidligere og vet hvordan de skal komme i kontakt med studentene.

– Jeg fikk vite om denne muligheten i starten av masterstudiet mitt og søkte om å få bli med på samarbeidet, det angrer jeg ikke på!, forteller Marte.

– Jeg fant en beskjed på siden til masterprogrammet i sosiologi på Blackboard der Trøndelag fylkeskommune søkte etter studenter til sitt prosjekt «likestilling på yrkesfag». Her lå det kontaktinformasjon til NTNU Bridge som videre satt meg i kontakt med en representant fra fylket, sier Emil.

Emil valgte å inngå et samarbeid fordi han syntes det virket veldig spennende å få lov til å være med på et prosjekt som pågikk over lengre tid og som hadde betydning i fylket.

– Kombinasjonen av å få lov til å avgrense tematikken selv samtidig som jeg fikk inspirasjon og god støtte gjennom samarbeidet var avgjørende for min del. Det å skrive i samarbeid med en ekstern virksomhet bidrar til at du opplever deg noe mindre alene i prosessen samtidig som man forplikter seg til å bidra til noe annet enn sin egen mastergrad.

Han har et generelt råd til andre studenter som ønsker å skrive oppgave i samarbeid med en arbeidsgiver.

– Ta kontakt med potensielle samarbeidspartnere tidlig slik at man får et forhold til samarbeidet. Det gir uten tvil en masse inspirasjon og motivasjon.

 

Øyeåpner

Samarbeidet med fylkeskommunen ga Emil muligheten til å se på tematikk og masteroppgaven fra en annen vinkel enn den rent akademiske tilnærmingen han hadde mest erfaring med gjennom sine studier på NTNU.

– Man får en bredere forståelse for hvordan forskning brukes i praksis og hvilken nytte en masteroppgave eller annen forskning faktisk har. Ikke minst tror jeg at det er veldig nyttig å få delta i samarbeid med andre personer som er opptatt av feltet sitt og får nye impulser til arbeidet.

Han er ikke i tvil om at oppgavesamarbeidet har gitt ham mange muligheter som han i ettertid kan ta i bruk.

– Erfaringene fra oppgavesamarbeidet har lært meg mye om innhenting av informasjon og mulighetene for ulike innfallsvinkler til et så stort prosjekt som masteroppgaven. Det å ha med Trøndelag fylke har vært en øyeåpner for å se hvordan større systemer jobber systematisk og hvilke ressurser man kan finne og ta i bruk.

 

Verdifulle resultater og givende prosess

Trøndelag fylkeskommune jobber for bedre likestilling på yrkesfag i videregående opplæring.

– For oss er det viktig og verdifullt å få følgeforskning gjennom oppgaver studenter skriver. Resultat fra det studentene finner bruker vi aktivt i vårt arbeid og det deles med skoler og opplæringskontor, kan de fortelle oss.

Martes masteroppgave handler om jenter og gutter som velger utradisjonelle yrkesfag, og i forbindelse med dette temaet har hun fått delta på ulike workshop og samlinger i regi av fylkeskommunen.

– Det har vært svært givende å møte lærlinger, lærere og opplæringskontor for å høre hvordan de jobber for å få skape mer kjønnsbalanse på yrkesfagene og hvordan de ivaretar de som er i mindretall av sitt kjønn i klasserommet eller på lærlingplassen. I tillegg til det har jeg fått et innblikk i hvordan det er å jobbe i fylkeskommunen, noe som har vært veldig spennende!

Emil deler Martes opplevelse, også han er godt fornøyd med masterprosessen.  

– Arbeidet med masteroppgaven var veldig spennende. Gjennom samarbeidet med Trøndelag fylkeskommune fikk jeg muligheten til å lufte ideer og tanker med en rekke ressurspersoner på området. Det å få innsikt i arbeidet til fylket og andre aktører ga motivasjon og gode ideer til hvordan jeg selv kunne forme prosessen.

De to studentene er veldig fornøyde med oppfølgingen fra fylkeskommunen.

– Bortsett fra egne utfordringer med tid og materiale var samarbeidet i mine øyne problemfritt. Jeg fikk god hjelp og oppfølging når jeg trengte det. Samarbeidet var utelukkende en positiv faktor i masteroppgaven, forteller Emil.

– Jeg synes samarbeidet har fungert veldig godt, og jeg har fått tett oppfølging av min kontaktperson i fylkeskommunen hele veien, som har tatt meg med på relevante arrangementer og er en flott ressurs i masterskrivingen, sier Marte.

 

 

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×

Andre Bridge-historier

Et surr av stemmer fylte ørene. Klokka nærmet seg tolv og lunsjtid for de fleste. Studentene strømmet ut fra auditorier, grupperom og...
Egersund Net har samarbeidet med masterstudent Erlend Mæland om å forbedre merdkonstruksjonene. – Dette er en ypperlig mulighet både for å...
Denne sommeren fikk fem masterstudenter fra GLOBUS, linjeforeningen for Global Manufacturing Management, muligheten til å sette teori ut i...