Statusmelding

Vil du dele et arrangement på NTNU Bridge? Tips oss på kontakt@bridge.ntnu.no

Språkrådet deler hvert år ut stipend til mastergradsstudenter som skriver oppgave om emner vi er interessert i. Hvert stipend er på 25 000 kroner og søknadsfristen er 1. oktober. I 2020 skal det deles ut stipend innenfor følgende fag- eller emneområder:

  • språk i media og kultursektoren

  • språk i høyere utdanning

  • terminologi og fagspråk

  • språk og IKT

  • språkbruk og korona

  • tilpassing av importord i norsk

  • tegnspråk

-------

Språkrådet deler kvart år ut stipend til mastergradsstudentar som skriv oppgåve om emne vi er interesserte i. Kvart stipend er på 25 000 kroner og søknadsfristen er 1. oktober. I 2020 deler vi ut stipend innanfor desse fag- eller emneområda:

  • språk i media og kultursektoren

  • språk i høgare utdanning

  • terminologi og fagspråk

  • språk og IKT

  • språkbruk og korona

  • tilpassing av importord i norsk

  • teiknspråk

Hvem er arrangementet for
Students
Tidspunkt
-
Sted
https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Stipend/