HAV 2020 – Næringsvekst i riktig retning?

Dato: 
28/02/2020 - 16:00 til 21:00
Sted: 
DIGS, Krambugata 2, Trondheim

Et av Trondheims beste studentarrangementer, HAV, videreføres også i 2020 og nå setter studentene seg i førersetet. Er du på jakt etter ny kompetanse til din virksomhet? Da bør du melde deg på med en gang til vår viktigste møteplass mellom studenter og næringsliv! Påmelding for studenter åpner snart!

Dato: Torsdag 27. Februar 2020
Tid: 16.00-21.00
Sted: DIGS, Krambugata 2, 7011 Trondheim
Plasser: 70 studenter, 25 yrkesaktive

Påmelding for studenter

Torsdag 27. Februar 2020 arrangeres HAV av linjeforeningen Volvox & Alkymisten og studentorganisasjonen NTNU Ocean Club, i samarbeid med NCE Aquatech Cluster. HAV er et årlig studentarrangement hvor medlemsbedriftene i NCE Aquatech Cluster får muligheten til å møte engasjerte studenter med interesse for havbruksnæringa.

Arrangementet HAV er ment å tette gapet mellom studenttilværelsen og arbeidsliv, og har blitt arrangert hvert år siden 2012. I 2019 resulterte HAV til minst tre nye ansettelser direkte etter arrangementet. Vi kan derfor med sikkerhet si at HAV bidrar til å bedre kontakten mellom studenter og næringslivet innenfor blå sektor, selv om vi fortsatt har en vei å gå.

Etter HAV 19, og Brohodekonferansen 2018, ble det etterspurt økt samarbeid mellom studenter og bedrifter, ved å inkludere f.eks. diskusjoner og case-oppgaver om reelle problemstillinger, i tillegg ønsket bedrifter større fokus på rekruttering. Som respons til dette har vi valgt å invitere 5 bedrifter til å holde presentasjoner og 20 bedrifter til å ha stand, i tillegg til å delta på gruppearbeid/workshop knyttet til utviklingen og fremtidig vekst i næringa. Presentasjonene omhandler 5 tema knyttet til, og er som følger:

Nyeste utviklinger innen bærekraftig akvakultur

Digitalisering = fremtiden? 

Fremtidige fôringredienser

Hva er ståa med bruk av antibiotika og medisiner i næringa?

Hvordan kan vi forbedre næringens rykte i media?

For at HAV skal spille en enda større rolle i å tette gapet mellom studenttilværelsen og arbeidslivet skal vi nå i år prøve oss på en CV-database på forhånd av arrangementet. Dette skal gi mulighet for bedrifter å legge ut utlysninger, og studenter å legge ut CV-er på forhånd, slik at når studenter og bedrifter møtes under HAV er de godt forberedt og interessert i å søke kontakt.

Spørsmål?

Ta kontakt med Ellie Johansen
E-post: ellie.johansen@bdo.no
Tlf: +47 97 98 78 11

Velg temaside: 
OCEANS
Hvem er arrangementet for: 
Studenter

Sjekkliste for utlysninger

Er du usikker på hvilken type oppdrag som passer din utlysning? Svar på noen enkle spørsmål her, og vi finner oppdrag(ene) som passer best.

Er utlysningen et ulønnet oppdrag?
Kan oppdraget inngå som en del av utdanningen?
Resulterer oppdraget i et faglig sluttprodukt?
Kan oppdraget gjøres som del av studiesemesteret?
Kan oppdraget gjøres ved siden av studiene?
Er oppdraget spesielt tilrettelagt for nyutdannede?

Ditt resultat

Masteroppgave

Masteroppgaven er en oppgave på høyere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden, og markerer avslutningen av et femårig studieløp. En masteroppgave varer normalt 6-12 måneder og leveres før sommeren. Oppgaven er oftest individuell. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. En masteroppgave gir en grundig faglig vurdering av en problemstilling, og innebærer ofte innhenting og analyse av nye data.

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven er en oppgave på lavere akademisk nivå med fordypning i et emne relevant for graden. En bacheloroppgave varer vanligvis opptil 6 måneder og leveres som del av en treårig bachelorutdanning. Oppgaven kan løses individuelt eller av en gruppe. Mange har andre fag samtidig som de skriver bacheloroppgaven. I tillegg til faglig fordyping lærer studenten metode, tekst- og skriveforståelse. Bacheloroppgaven har ikke så mye faglig tyngde som en masteroppgave, og er ofte mer praktisk rettet.

Praksis / annet

Mindre studentoppgaver, feltarbeid, lønnet og ulønnet praksis gjennom studieløpet eller annet ulønnet arbeid slik som frivillige verv.

Sommerjobb

Sommerjobb er gjerne fulltidsarbeid som utføres i studentenes sommerferie (juni-august). Mange studenter tar obligatorisk praksis gjennom sommerjobb. Sommerjobb er lønnet arbeid.

Deltidsjobb

Lønnet arbeid som lar seg kombinere med studier, for eksempel helg- og kveldsarbeid. Trenger ikke å være faglig relevant.

Heltidsjobb

Lønnet arbeid som ikke lar seg kombinere med studier. Relevant for studenter som har fullført utdanningen.

Internship / Trainee

Fulltidsstilling som er spesielt tilpasset nylig uteksaminerte studenter. Som regel et tidsavgrenset program som inkluderer arbeidstrening og opplæring.

×