Kulturarv ved landets eldste vitenskapelige bibliotek

Erlend Lund

Erlend Lund, universitetsbibliotekar ved NTNU Universitetsbiblioteket, Dorabiblioteket med ansvar for bibliotekets privatarkiver. Utdannet historiker ved NTNU.

Pappenheim 100 år

Pappenheim 100 år

av 23. august 2016 i Privatarkiv, UBrss med Ingen kommentarer

Den sterke befolkningsveksten i Trondheim rundt forrige århundreskifte skapte et prekært behov for nye boliger til arbeiderbefolkningen. Det tok likevel tid før kommunen fikk løst «boligsaken», og frem til 1910 var det kun private utbyggere som stod for boligutbyggingen. Byplankonkurransen for sør- og østbyen i 1910 markerte starten på den kommunale boligbyggingen. Kommunen kom da i […]

Les videre »

Dikteren Ingvald Undset

Dikteren Ingvald Undset

av 23. februar 2016 i Bilder, Privatarkiv, UBrss med Ingen kommentarer

Da Ingvald Undset(h) (arkeolog og far til Sigrid Undset) var elev ved Trondheim katedralskole var han aktiv i elevsamfunnet Fraternitas Nidarosiensis, hvor han blant annet var redaktør for flere aviser. Han forsøkte seg også som dikter, og diktet hans «Høsttanker» var blant de som ble nedskrevet i «Protokol over de Digte der i Throndhjems lærde […]

Les videre »

Brev fra kolonien

Brev fra kolonien

av 20. januar 2016 i Bilder, Privatarkiv, UBrss med 1 Kommentar

Universitetsbiblioteket mottok nylig arkivet etter fabrikkeier og politiker Bernhard Brænne (1854-1927). Et av brevene Brænne mottok da han ble utnevnt til statsråd i 1910 ble sendt fra Kendal på Java i Nederlandsk Østindia (dagens Indonesia). Plantasjeeier og motstandsmann Lauritz Sand ble født i Trondheim 1. oktober 1879 som sønn av garvermester Fritz Sand og Anna […]

Les videre »

«En av de faa store som gjorde vort land rikere» – 90 år siden Olaf Nordhagens død

«En av de faa store som gjorde vort land rikere» – 90 år siden Olaf Nordhagens død

av 6. november 2015 i Bilder, Privatarkiv, UBrss med 1 Kommentar

I oktober 1925 følte arkitekt Olaf Nordhagen seg plutselig syk og etter noen dager ble lege tilkalt. Han hadde raskt utviklet lammelser i armer og ben, og undersøkelsene slo fast at han var rammet av hjernesvulst. En måneds tid senere, om morgenen den 6. november, døde Nordhagen på Trondheim sykehus bare 42 år gammel. Han […]

Les videre »

Magda Dyrkoren – Røde kors-sykepleier og krigsreporter på Balkan

Magda Dyrkoren – Røde kors-sykepleier og krigsreporter på Balkan

av 4. november 2015 i Bilder, Privatarkiv, UBrss med Ingen kommentarer

I dag er det 150 år siden Norges Røde Kors ble grunnlagt av statsminister Frederik Stang under navnet Foreningen for Pleje av syke og saarede i Feldt og for Understøtelse av Saarede og Faldnes Efterladte. Trøndelag fikk sin egen avdeling nøyaktig 40 år etter med opprettelsen av Den Nordenfjeldske filial av de Røde Kors. En […]

Les videre »

Forsøkshusene på Gløshaugen

Forsøkshusene på Gløshaugen

av 28. august 2015 i Bilder, Privatarkiv, UBrss med Ingen kommentarer

Forskning på energieffektive boliger er én av de lange linjene i universitetets historie. Nullutslippshuset som står klart til innflytting og forskning fra 1. oktober føyer seg inn i en lang tradisjon med forsøkshus på Gløshaugen. For snart 100 år siden sørget Andreas Fredrik Bugge, professor i husbygningslære, for at 27 forsøkshus ble reist på vestre […]

Les videre »

Topp