Kulturarv ved landets eldste vitenskapelige bibliotek

Utstilling: Reformasjonen: 500 år

av 15. juni 2017 i Reformasjonen, UBrss
Foto av utstillingen i Gunnerusbiblioteket

Utstillingen: Reformasjonen: 500 år i Gunnerusbiblioteket

De siste månedene har vi skrevet en del artikler om reformasjonen på Bloggen for Spesialsamlinger i anledning 500 årsjubileet for reformasjonen. Denne kunnskapen og noen av kildene finnes nå utstilt i  Gunnerusbiblioteket. Utstillingen «Reformasjonen: 500 år» er plassert i Gunnerusbiblioteket og vil være tilgjengelig til 29. September 2017.

Utstillingen består av forskjellige aspekter av reformasjonen, spesielt med fokus på dens innførelse i Norge. Temaet reformasjonen byr på store mengder materiale. Utvalget er derfor fokusert på det mest gjenkjennelige, men prøver samtidig å gi innblikk i noen kilder som kanskje ikke er så kjent fra før.

Bildet av plakatene med forskjellige tema

Det er fem hovedtema som blir presentert. Vi begynner med «Før reformasjonen» hvor det blir vist at Martin Luther (1483-1546) var viktig for reformasjonen, men at han ikke var den første personen som talte mot kirken. Jan Hus står særlig i fokus her. Han krevde reform i kirken, kritiserte de geistliges manglende moral, og var imot avlatshandelen. Dette gjorde ham meget upopulær blant de høyerestående i kirken, selv om han hadde bred støtte i folket. Samtidig beskriver dette temaet også hvordan den katolske kirken instruerte prestene om å holde prekenene sine ved hjelp av missalen og breviariet.

Et annet tema er «Luther: liv og lære». I år er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser i 1517, som argumenterte mot avlatshandelen og for endring i kirkens praksis. Denne teksten skapte ringvirkninger gjennom hele den geistlige verdenen. Luthers tanker spredte seg fort, takket være en voldsom litterær produksjon, og et tett samarbeid med boktrykkere.

Ved siden av Luther var det flere andre viktige støttespillere som må nevnes i forbindelse med reformasjonen. Temaet «Andre tenkere» undersøker reformatorene Philip Melanchthon (1497-1560) og Johann Bugenhagen (1485-1558), samt motstanderne Johann Eck (1486-1543) og Erasmus Rotterodamus (1466-1536). Disse menn utgjør et lite utvalg av reformasjonens tenkere, utenom den ikoniske Martin Luther.

Utstillingen utforsker også det som skjedde i Danmark-Norge under temaet «Reformasjonen i Norge». Reformasjonen ble offisielt innført i Danmark-Norge i 1536. Det ble utgitt en ny kirkeordinans i 1537 på ordre fra Christian 3. (1503-1559) . Ordinansen inneholdt lover og regler for den nye reformerte kirken, bestemte hvordan kirken skulle styres og var gjeldende for det samlede riket. I 1539 ble det utgitt en dansk utgave av teksten.

Bildet av bokmonteren om reformasjonsjubileene

Kopi av jubileumsskrifter

Til sist blir det presentert et utvalg av jubileumsskrifter som markerte reformasjonsjubileene i 1717, 1817 og i 1917.

Bildet av bokmonteren med utstilte bøker

Bøkene som er stilt ut

Utvalget av materiale som er stilt ut, har tilknytning til Luther og det som ble publisert i Norge på grunn av reformasjonen. For eksempel vises et samleverk over tekster skrevet av Luther mellom 1520 og 1526. Boken inneholder blant annet propaganda-litteratur som angriper pave-kirken og anklager den for å være skyld i moralsk forfall. Paveeselet (avbildet) mente Luther var et tegn på at korrupsjon i kirken skapte misfoster. En av Luthers største motstandere var Johann Eck (1486-1543). Han skrev i Enchiridion locorum communium adversus Lutherum, en håndbok om emner til bruk mot Luther, som var meget populær blant folk som var mot reformasjonen. Dat Nye Testament düdesch Martinus Luther som ble gitt ut i 1530 er også utstilt. Den tyske oversettelsen av det nye testamentet skrev Luther med hjelp av flere. Dette nye testamentet ble grunnlag for Biblia: Det er den gantske Hellige Scrifft, udsæt paa Danske, som er kjent som Reformasjonsbibelen. Bibelen ble oversatt til dansk på ordre fra Christian den 3. av Danmark og utgitt 1550.

Vi ønsker hjertelig velkommen!

Peggy Fürtig er universitetsbibliotekar ved Gunnerusbiblioteket.

Stikkord:

Om forfatteren

Om forfatteren: Peggy Fürtig er universitetsbibliotekar ved Gunnerusbiblioteket. .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det er stengt for kommentarer.

Topp