Psykologi

Snarvei til utvalgte ressurser:

 • PsycNET  (fra APA) Inneholder PsycARTICLES og PsycBOOKS)
 • PsycInfo via Ovid. Referanser til tidskriftartikler innen psykologi og psykiatri
 • Psychology and Behavioral Science Collection – Fulltekstdatabase. Dekker emner som emosjoner og atferdsmssige karakteristikker, psykiatri og psykologi, mentale prosesser, antropologi og eksperimentelle metoder
 • ISI Web of science -Tverrfaglig. Referanse- og siteringsdatabaser – samfunnsvitenskap, kunst, humaniora, teknologi og realfag
 • Scopus – Tverrfaglig. Vitenskapelig referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap.
 • Science Direct – Tverrfaglig. Fulltekstdatabase innen naturvitenskap, medisin og teknologi
 • PubMed– Referansedatabase innen medisin
 • PubPsyc : Felles europeisk søketjeneste for psykologi . Søketjenesten er flerspråklig, men referansene har sammendrag og/eller emneord på engelsk. Norart er med her
 • Eric – Referansebase for pedagogikk
 • Idunn – Norske tidsskriftsartikler i fulltekst
 • Sociological Abstracts – Sosiologi/samfunnsvitenskap
 • Helsebiblioteket

VPN Oppkobling

EndNote: Informasjon
EndNote : Introduksjonskurs med påmelding

E-bøker og E-tidsskrift:
Biblioteket har mange e-ressurser, både som e-bøker og elektroniske tidsskrift.
E-bøkene kan du søke opp via Oria eller via leverandørene.

Legg igjen en kommentar