Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Prøvetilgang Factiva / Trial for Factiva

NTNU Universitetsbiblioteket har nå prøvetilgang på Factiva.
Dette er en bred database med fokus på nyheter, økonomi, politikk og teknologi. Factiva gir tilgang til mer enn 28 000 ulike kilder fra over 150 land. Databasen er særlig aktuell for samfunnsfagene og økonomifagene.

Brukere ved NTNU har prøvetilgang til denne ressursen i januar 2018.

Test gjerne ut Factiva og send tilbakemeldinger til Magnus Rom Jensen.

Husk at du må bruke VPN eller være på NTNU nettverket for å få tilgang.

 

NTNU University library has a trial for Factiva.

This is a database focusing on news, economics, politics and technology. Factiva includes more than 28 000 sources from over 150 countries. This database should be of interest to social scientist and economics.

Users at NTNU will have access to this database in Januar 2018.

Feel free to test Factiva and send any feedback to Magnus Rom Jensen.

You will need to use VPN or be on campus to get access.

Læring om læring: et nytt Open Access-tidsskrift fra NTNU

NTNU har fått et nytt tidsskriftet som  heter Læring om læring, og er et Open Access-tidsskrift som bruker NTNU Universitetsbibliotekets tjeneste NTNU Open Access Journals som plattform.

Læring om læring er et nasjonalt tidsskrift, åpent for alle, for deling av refleksjoner rundt læring – gjerne med utgangspunkt i egen utprøving eller utvikling av læringsformer, undervisningsformer, vurderingsformer, verktøy, tjenester og fasiliteter.

 

Testing av databasene Education Research Complete og Education Source i september og oktober

Håper dere kan teste ut disse databasene og gi meg tilbakemeldinger hvis dette er noen databaser dere ser det er behov for og som vi bør anskaffe. Fortell gjerne kollegaene dine om dette også!

Education Research sier dette om seg selv:

Education Research Complete covers the areas of curriculum instruction, administration, policy, funding and related social issues. Topics covered include all levels of education from early childhood tohighereducation and all educational specialties, such as multilingual education, health education and testing. This database also includes full text for books, monographs and numerous education-related conferencepapers.

Denne databasen inneholder blant annet mer enn 1300 tidsskrift, 530 bøker i fulltekst, conference papers og sammendrag fra mer enn 2400 tidsskrift.

Du finner lenke til databasen her: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ntnu&profile=ehost&defaultdb=ehh&groupid=main

Education Source sier dette om seg selv:The world’s largest and most complete collection of full-text education journals, Education Source provides scholarly research and information to meet the needs of education students, professionals, and policy makers. It covers all levels of education — from early childhood to higher education — as well as all educational specialties such as multilingual education, health education and testing.

Denne databasen inneholder blant annet fulltekst fra mer enn 2000 tidsskrift, sammendrag fra 3600 tidsskrift, samt fulltekst fra over 530 bøker. I tillegg conference papers og siteringer fra over 4 milioner artikler. Dekker områdene helt tilbake til 1880.

Du finner lenke til databasen her:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ntnu&profile=ehost&defaultdb=eue&groupid=main

Trenger du hjelp med et systematisk litteratursøk? Vi hjelper deg

Et systematisk litteratursøk er et omfattende søk der informasjonsinnhentingen er planmessig og begrunnet. Det kjennetegnes ved at man gjør omfattende søk i flere databaser med utstrakt bruk av søkeord. Søkeprosessen bygger på en streng inkludering/ekskludering av kriterier og bruk av et bredt utvalg av systematisk valgte termer/søkeord. Emneordene er valgt ut etter et tett og nært samarbeid mellom fagpersoner som kjenner sitt fagfelt godt og bibliotekpersonale med fagkompetanse.

Hensikten er å systematisk gå igjennom all litteratur en finner og dermed fange opp så mye som mulig av relevant litteratur på et felt. Søket skal i tillegg være dokumentert og etterprøvbart.

Hvor omfattende et litteratursøk skal være er avhengig av fagområde og hva det skal brukes til.

Universitetsbibliotekarene innen medisin har i flere år deltatt som medforfattere på artikler hvor de har stått for de systematiske søkene, men nå begynner også dette å skje innen de samfunnsvitenskapelige fagene.

Ønsker du hjelp til et systematisk søk ta kontakt med Magnus Rom Jensen eller Solvor Solhaug i Biblioteket Dragvoll

Nye norske bøker

Her er et lite utvalg av nye norske bøker som nettopp har ankommet! Du finner dem ved å søke dem opp i Oria.no.

Eating your auntie is wrong : the world’s strangest customs

Once in a while you get some book titles that really trigger your curiosity?

A few «obvious» assumptions aobut the content of the book springs to mind quite quick:

Bad family relations?

Cannibalism?

Bad habits?

Traversing continents and centuries, Stephen Arnott has collected all manner of bizarrely fascinating customs—from sexual practices to the received wisdom on cannibalism.
The ancient Greeks, for example, thought a woman would not conceive if she wore a cat’s testicle tied in a tube across her navel. In China, the pillows under a dying person’s head were often removed; it was thought that a person who died looking at their feet would bring misfortune to their children. In many parts of the world, it is thought that if three people are photographed together, one will soon die—usually the one in the middle. And stranger still, the central European cure for baldness required the sufferer to eat a fresh bowl of chicken soup laced with pubic hair. From the first page to the last, Eating Your Auntie Is Wrong will have you reading in amazement.

Happy reading!

 

 

 

 

Food anthropology and books about food and drinks in general.

Our Dragvoll book collection on food customs, food anthropology, food recipes and food and drinks in general is growing.

Food studies and research on different aspect of food is growing so I have tried my best to build a collection that hopefully will grow in «popularity».

You will find most of the physical books at 394.12 on the shelf, but we also have a growing electronical collection of books about food as a topic.

A quick search with the keyword food and anthropology with a limit to material type: e-books in ORIA gave me the following titles. (Not only limited to Dragvoll but to the whole of NTNU as the case is for all
our e-resources).

 

Aviser på nett

av 6. april 2017 i aviser, UBrss med Ingen kommentarer

Antall aviser som digitaliseres og gjøres åpent tilgjengelig for alle er stadig økende. Det finnes mengder av digitaliseringsprosjekt som har som formål å bevare og vise fram viktige deler av vår historie og rette søkelys på det historiske nyhetsbildet. Igår, onsdag den 5 april, holdt jeg ett lite foredrag for mine kolleger ved NTNU Universitetsbiblioteket om ulike åpne fritt tilgjengelige avisprosjekt.

For de av dere som føler en interesse for å utforske mer så finnes presentasjonen online på følgende adresse: https://goo.gl/Lwi2MB og for de av dere som ønsker en qr kode å skanne til bruk på Deres håndholdte enheter gå til denne adressen: https://goo.gl/Lwi2MB.qr

Jeffrey Beall predatory list is as you all know gone….

av 21. mars 2017 i Diverse, UBrss med Ingen kommentarer


Thanks to Internet Archive will still have access to his blacklist (but no longer updated) publishers  standalone journals

 

Several has written and shared their thoughts to why Jeffrey was silenced and the lists removed. Here is one of many:

A famed journal blacklist is dead. Long live a blacklist!

 

All books in our collection needs a dewey number

av 21. mars 2017 i Diverse, UBrss med Ingen kommentarer

….but obviously someone has taken the task to seriously? Luckily not a dewey number from our collection.

Topp