Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Noter

Stort engasjement ved revidering av Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (Åndsverkloven)

Stort engasjement ved revidering av Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (Åndsverkloven)

Jeg registrerte stort engasjement hos rettighetshavere i forbindelse med forslag til ny Åndsverklov som ble sendt ut på høring våren 2016. Høringsutkastet ble fulgt opp med lovproposisjonen Prop. 104 L (2016-2017) som ble sendt til Stortinget i april 2017.
Stortinget behandlet lovforslaget og vedtok loven våren 2018.

I sosiale medier ble det tidligere i år delt informasjon om en spesialutgave av Åndsverkloven som norske komponister, artister, tekstforfattere, designere, illustratører, skuespillere, filmskapere og andre kunstnere hadde gått sammen for å gi ut.
I boken har kunstnerne selv bidratt med tanker, ønsker og krav knyttet til den reviderte loven. Kunstnernes tekster er publisert i form av fotnoter innimellom lovteksten. Boka med tittelen “Åndsverkloven : revidert utgave 2018 med fotnoter fra norske kunstnere” ble lansert den 3. september i år, og kan kjøpes i trykt form eller leses/lastes ned i PDF-format her:
https://nopa.no/andsverkloven-2018-lansert/

Les videre »

Grieg minutt for minutt

Grieg minutt for minutt

Edvard Grieg var et forbilde for norske bibliotek. I 1906, 10 måneder før sin død testamenterte han, sammen med sin hustru Nina, sine håndskrevne noter, artikler og kunstnerbrev, trykte noter og bøker, samt annet materiale til Bergen Offentlige Bibliotek «under Forutsætning av, at dette vedligeholdes og gjøres tilgjængelig for Bergens Almenhed».

I Bergen Offentlige bibliotek har de fulgt opp denne oppfordringen, og allerede på slutten av 1980-tallet begynte de å jobbe med en digitalisering av samlingen slik at alle skulle få innsyn i Griegs materiale. Nå kan vi enkelt gå inn på sidene til Griegsamlingen og til Griegiana og studere Griegs musikkmanuskripter, dagbøker, regnskapsbøker osv.

Ikke alle originalmanuskriptene til Grieg ligger i Bergen – manuskriptet til hans kanskje mest kjente verk, klaverkonserten i a-moll.op. 16, ligger i Nasjonalbiblioteket i Oslo. Der havnet det fordi grunnleggeren av Norsk musikksamling (nå NB musikk), Ole Mørk Sandvik fikk kjøpt manuskriptet for 1000 kroner av lederen av Siegels musikkforlag. Forlaget hadde overtatt E. W. Fritschs forlag som trykte førsteutgaven av klaverkonserten i 1872.
I Trondheim har vi ett manuskript etter Edvard Grieg. Det er Flag(g)vise for mannskor, EG 172. I 1893 sendte apoteker Johan Christopher Brun i Trondheim en forspørsel til Grieg om han kunne komponere musikk til Bruns dikt «Fram nordmænd, fram under flagget!» slik at det kunne framføres 17. mai. Grieg tok oppdraget og sendte notene til Trondheim 19. april. På nasjonaldagen ble sangen framført av 130 sangere under ledelse av Peder Mikael Sydnes. Manuskriptet ligger i Gunnerusbiblioteket (XM 236)

På Griegs 175 års dag blir en vill ide hos noen klassiske musikere realisert som en stor nasjonal begivenhet. Da skal alle Griegs opus spilles i en 30 timers live konsert. NRK sender konserten minutt for minutt i radio og TV. Hele 600 utøvere er med, og mange av disse har tilknytning til Trondheim. Minst 12 er/har vært studenter/ansatte ved Institutt for musikk eller Unge musikere.

Det er fantastisk at arrangørene slipper til så mange utøvere i alle aldre. Alt fra veteranen og skuespiller Lise Fjeldstad til en av årets Kattaruss i Trondheim: pianisten Olaf Andreas Strand.

I utlandet rister de litt på hodet over sånne stunt. På hjemmesiden til Danmarks radio ble følgende utsagn publisert i går: «De er vilde, de nordmænd: Sender 30 timers maratonkoncert med 175-årig hitmager.» Ja, det er helt vilt! Og det er noe Norge kan være stolt av! Og tenk hvilket Grieg-lydopptak-arkiv vi kommer til å ha for framtiden!
Grieg ville ha elsket det!

På Musikkbiblioteket ruller det en skjermutstilling som vi har kalt Ukas Grieg. Den startet i uke 16 og ble avsluttet i uke 24.

Sangbøker for barn – gamle sanger gis ut om igjen og om igjen..

av 27. november 2017 i Diverse, Noter, UBrss med 2 Kommentarer
Sangbøker for barn – gamle sanger gis ut om igjen og om igjen..

I flere år har jeg undret meg over at det så og si hvert år kommer nye flotte barnesangbøker på markedet med nesten samme innhold. Hvor blir de nye sangene av? Jeg bestemte meg for å undersøke dette nærmere, og har sett på innholdet i ti barnesangbøker. En bok fra 1945, og ni bøker utgitt i tiårsperioden 2007-2017. (Den fra 2007 er 7. opplag av 1997-utgaven.) Les videre »

Hvorfor er det noter på Gunnerusbiblioteket?

Hvorfor er det noter på Gunnerusbiblioteket?

«Hvorfor er det så mye noter på Gunnerusbiblioteket?» Dette spørsmålet får vi av og til. «Hvorfor er ikke disse dokumentene plassert på Musikkbiblioteket?» Jo,  det har seg slik:  Gunnerusbiblioteket er Norges eldste fagbibliotek. Musikklitteratur og noter var et av fagområdene som naturlig hørte til der, og håndskrevne musikkmanuskripter og trykte noter ble definert som spesialsamlinger. Gunnerusbiblioteket ble grunnlagt allerede i 1768 som bibliotek for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). Etterhvert tok staten over ansvaret for biblioteket og samlingene. I dag er Gunnerusbiblioteket et av 17 avdelingsbibliotek i NTNU Universitetsbiblioteket. Les videre »

Noter på nett

av 10. november 2015 i Noter, UBrss med Ingen kommentarer
Noter på nett

I dag, på NRK Dagsnytt i beste sendetid (kl. 07.38), kunne vi høre programlederen si: «Ikke stol på internett hvis du skal lære deg en ny sang». Videre i innslaget hører vi en gitarlærer som er fortvila over elever som finner tekster, besifring og videosnutter på nettet som inneholder masse feil. Ifølge Norsk Musikforlag har salget av sang- og gitarbøker har gått ned med 90% de siste ti årene.

Det verste for en opphavsperson er at åndsverkene deres blir lagt ut ulovlig på nettet. Det NEST verste for en opphavsperson må være at åndsverkene deres blir lagt ut ulovlig på nettet med masse feil! Vers blir utelatt, vers bytter plass, tekst blir skrevet om, tekst blir gjengitt etter hukommelsen, besifringa er tilfeldig og passer ikke til melodien osv. Les videre »

Musikk fra Det Norske Teatret

av 22. oktober 2015 i Noter med Ingen kommentarer

To «uvanlige» publikasjoner kom med forrige sending av pliktavleverte noter fra Nasjonalbiblioteket. Det Norske Teatret har avlevert klaverpartiturene til Bør Børson og Ungen, begge av Egil Monn Iversen og Harald Tusberg. Det er ikke ofte at sangnoter på hele musikaler/teaterstykker blir gjort tilgjengelig på den måten. Håper flere følger eksemplet til Det Norske Teatret!  Notene plasseres på Musikkbiblioteket på U 101 Ive.

Kopiering av noter

av 14. oktober 2015 i Noter, UBrss med 2 Kommentarer
Kopiering av noter

Kan jeg kopiere noter til privat bruk? Kan jeg bruke kopimaskinen på biblioteket til å kopiere noter? Kan jeg scanne en note og sende den til en kompis? Kan jeg be biblioteket scanne og sende en note til meg på e-post?

Svaret på disse spørsmålene finnes i Lov om opphavsrett til åndsverk m.v., også kalt Åndsverkloven. Boka «På rett hylle med Åndsverkloven» hjelper oss med tolkingen av loven. Les videre »

Topp