Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Anne L. Lorange

Jobber ved NTNU Universitetsbiblioteket og arbeider med læringsmiljø og markedsføring av Biblioteket Dragvoll. Undervisning i bibliotekets ressurser og referansehåndtering.

Ansatte på Musikkbiblioteket

av 20. august 2015 med Ingen kommentarer
Ansatte på Musikkbiblioteket

Frida Røsand

Gisle Jonsson

Jenny Bakken Aslaksen

Bildekreditering bloggbanner: Foto: Frida Røsand NTNU

 

Bibliotekets nye fagside for musikk

Velkommen til bibliotekets nye fagside for musikk fra høsten 2015.

Her vil dere finne informasjon, nyheter og tips dere kan bruke når dere skal skrive f.eks. en oppgave eller finne litteratur.

For andre fag – se oversikt over alle fagsider på hovedmenyen.

 

Oppslagsverk

av 11. august 2015 med Ingen kommentarer
Oppslagsverk

Hengelås  indikerer at databasen er tilgjengelig innenfor NTNUs nettverk og hjemmefra med VPN-løsning.

Musikk og dans

 Tverrfaglig

E-bøker og e-tidsskrifter

E-bøker og e-tidsskrifter

Biblioteket har mange e-ressurser, både som e-bøker og elektroniske tidsskrift.
E-bøkene kan du søke opp via Oria.no eller via leverandørene.

Bruke e-bøker fra biblioteket

Bruke bibliotekets e-tidsskrifter

 

Topp