Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Anne L. Lorange

Jobber ved NTNU Universitetsbiblioteket og arbeider med læringsmiljø og markedsføring av Biblioteket Dragvoll. Undervisning i bibliotekets ressurser og referansehåndtering.

Bibliotekets nye fagside for musikk

Velkommen til bibliotekets nye fagside for musikk fra høsten 2015.

Her vil dere finne informasjon, nyheter og tips dere kan bruke når dere skal skrive f.eks. en oppgave eller finne litteratur.

For andre fag – se oversikt over alle fagsider på hovedmenyen.

 

E-bøker og e-tidsskrifter

E-bøker og e-tidsskrifter

Biblioteket har mange e-ressurser, både som e-bøker og elektroniske tidsskrift.
E-bøkene kan du søke opp via Oria.no eller via leverandørene.

Bruke e-bøker fra biblioteket

Bruke bibliotekets e-tidsskrifter

 

Topp