Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Arkiv for juni, 2018

Grieg minutt for minutt

Grieg minutt for minutt

Edvard Grieg var et forbilde for norske bibliotek. I 1906, 10 måneder før sin død testamenterte han, sammen med sin hustru Nina, sine håndskrevne noter, artikler og kunstnerbrev, trykte noter og bøker, samt annet materiale til Bergen Offentlige Bibliotek «under Forutsætning av, at dette vedligeholdes og gjøres tilgjængelig for Bergens Almenhed».

I Bergen Offentlige bibliotek har de fulgt opp denne oppfordringen, og allerede på slutten av 1980-tallet begynte de å jobbe med en digitalisering av samlingen slik at alle skulle få innsyn i Griegs materiale. Nå kan vi enkelt gå inn på sidene til Griegsamlingen og til Griegiana og studere Griegs musikkmanuskripter, dagbøker, regnskapsbøker osv.

Ikke alle originalmanuskriptene til Grieg ligger i Bergen – manuskriptet til hans kanskje mest kjente verk, klaverkonserten i a-moll.op. 16, ligger i Nasjonalbiblioteket i Oslo. Der havnet det fordi grunnleggeren av Norsk musikksamling (nå NB musikk), Ole Mørk Sandvik fikk kjøpt manuskriptet for 1000 kroner av lederen av Siegels musikkforlag. Forlaget hadde overtatt E. W. Fritschs forlag som trykte førsteutgaven av klaverkonserten i 1872.
I Trondheim har vi ett manuskript etter Edvard Grieg. Det er Flag(g)vise for mannskor, EG 172. I 1893 sendte apoteker Johan Christopher Brun i Trondheim en forspørsel til Grieg om han kunne komponere musikk til Bruns dikt «Fram nordmænd, fram under flagget!» slik at det kunne framføres 17. mai. Grieg tok oppdraget og sendte notene til Trondheim 19. april. På nasjonaldagen ble sangen framført av 130 sangere under ledelse av Peder Mikael Sydnes. Manuskriptet ligger i Gunnerusbiblioteket (XM 236)

På Griegs 175 års dag blir en vill ide hos noen klassiske musikere realisert som en stor nasjonal begivenhet. Da skal alle Griegs opus spilles i en 30 timers live konsert. NRK sender konserten minutt for minutt i radio og TV. Hele 600 utøvere er med, og mange av disse har tilknytning til Trondheim. Minst 12 er/har vært studenter/ansatte ved Institutt for musikk eller Unge musikere.

Det er fantastisk at arrangørene slipper til så mange utøvere i alle aldre. Alt fra veteranen og skuespiller Lise Fjeldstad til en av årets Kattaruss i Trondheim: pianisten Olaf Andreas Strand.

I utlandet rister de litt på hodet over sånne stunt. På hjemmesiden til Danmarks radio ble følgende utsagn publisert i går: «De er vilde, de nordmænd: Sender 30 timers maratonkoncert med 175-årig hitmager.» Ja, det er helt vilt! Og det er noe Norge kan være stolt av! Og tenk hvilket Grieg-lydopptak-arkiv vi kommer til å ha for framtiden!
Grieg ville ha elsket det!

På Musikkbiblioteket ruller det en skjermutstilling som vi har kalt Ukas Grieg. Den startet i uke 16 og ble avsluttet i uke 24.

Topp