Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Hvorfor er det noter på Gunnerusbiblioteket?

«Hvorfor er det så mye noter på Gunnerusbiblioteket?» Dette spørsmålet får vi av og til. «Hvorfor er ikke disse dokumentene plassert på Musikkbiblioteket?» Jo,  det har seg slik:  Gunnerusbiblioteket er Norges eldste fagbibliotek. Musikklitteratur og noter var et av fagområdene som naturlig hørte til der, og håndskrevne musikkmanuskripter og trykte noter ble definert som spesialsamlinger. Gunnerusbiblioteket ble grunnlagt allerede i 1768 som bibliotek for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). Etterhvert tok staten over ansvaret for biblioteket og samlingene. I dag er Gunnerusbiblioteket et av 17 avdelingsbibliotek i NTNU Universitetsbiblioteket. I forbindelse med at DKNVS samlinger ble overført til Universitetsbiblioteket i Trondheim, ble det utarbeidet en avtale som sier at «De samlinger, arkivalia og bøker som pr. 27.05.1983 var DKNVS, Museets eiendeler skal være lokalisert til de dertil egnede lokaliteter og tekniske fasiliteter på Kalvskinnet, med den faglig kompetente bemanning som idag er dedisert disse samlinger.» Avtalen er datert 10. januar 1988 og underskrevet av statsråd Jon Lilletun og preses Jon Lamvik.

Gunnerusbiblioteket hadde rekvisisjonrett for norske trykk som følge av  lov om avleveringsplikt fra 1939. Ordningen fortsatte da Pliktavleverinsloven kom i 1989. Med norske trykk menes altså ikke bare bøker og tidsskrifter, men også noter. Derfor er det en stor notesamling der. I 2007 startet ordningen med at den pliktavleverte litteraturen blir fordelt til avdelingsbibliotekene med sine respektive fagområder. Musikkbiblioteket er dermed mottaksbibliotek for alle norske noter som gis ut. Av plasshensyn tar vi ikke inn alt.

Det er altså en avtale underskrevet på høyeste hold som sier at alle noter som befant seg på Gunnerusbiblioteket 27. mai 1983, skal fortsette å være der.
Men notene er til utlån, og de kan bestilles på vanlig måte i Oria.

 

Frida Kristine Røsand er fagansvarlig for musikk og leder for Musikkbiblioteket

Om forfatteren

Om forfatteren: Frida Kristine Røsand er fagansvarlig for musikk og leder for Musikkbiblioteket .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp