Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Kopiering av noter

av 14. oktober 2015 i Noter, UBrss med 2 Kommentarer

Kan jeg kopiere noter til privat bruk? Kan jeg bruke kopimaskinen på biblioteket til å kopiere noter? Kan jeg scanne en note og sende den til en kompis? Kan jeg be biblioteket scanne og sende en note til meg på e-post?

Svaret på disse spørsmålene finnes i Lov om opphavsrett til åndsverk m.v., også kalt Åndsverkloven. Boka «På rett hylle med Åndsverkloven» hjelper oss med tolkingen av loven.

En opphavsmann har i utgangspunktet enerett til å råde over verket sitt ved å fremstille eksemplar og ved å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten.

Men så finnes det modifiseringer av denne bestemmelsen, og det er bl.a. kopiering til privat bruk. Det er i utgangspunktet tillatt å kopiere noter til privat bruk, men Åndsverkloven opererer med uttrykket: «Eksemplarfremstilling ved bruk av fremmed hjelp». En kopimaskin/scanner som er plassert i biblioteklokalet regnes som fremmed hjelp. Denne «hjelpen» kan brukes til privat kopiering av tekstlig materiale (f.eks. utdrag fra bøker), men loven presiserer at regelen IKKE gjelder for noter.

Det betyr at man f.eks. kan låne en sangbok på biblioteket, ta den med til en kopimaskin utenfor biblioteket og kopiere sanger til et privat arrangement. (Noter som opprinnelig er kopiert til privat bruk kan ikke senere brukes til offentlig framføring.)

Men det er ett unntak for kopiering av noter i biblioteket, og det gjelder gamle og sjeldne noter som skal brukes i forsknings- og studieformål. Det må være noter som ikke lenger er i handelen, som er vanskelig å få tak i, og det må være til privat bruk. Altså kan vi tolke det slik at både brukere og bibliotek kan kopiere/scanne (og sende) noter i helt spesielle tilfeller, f.eks. til bruk ved oppgaveskriving, men notene må ikke publieseres eller benyttes til offentlig framføring.

Men hvis en opphavsmann har vært død i flere hundre år, hvorfor kan jeg ikke kopiere da?

Da trer forlagsrettighetene inn. Disse varer vanligvis i 50 år. Det er vanlig at musikkforlag fornyer copyright på kjente musikkverk. Det er derfor det kun er gamle lovlige noter som ligger ute på IMSLP.

 

 

 

Frida Kristine Røsand er fagansvarlig for musikk og leder for Musikkbiblioteket

Stikkord:

Om forfatteren

Om forfatteren: Frida Kristine Røsand er fagansvarlig for musikk og leder for Musikkbiblioteket .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Det finnes 2 kommentarer

URL for tilbakesporing | Feed for kommentarer

 1. Kjersti Kvam sier:

  Vil dette si at kirkemusikkstudenter egentlig ikke kan kopiere f.eks. en ledsagersats fra et hefte på biblioteket og bruke den i en gudstjeneste (fordi det er en offentlig framføring)?

  Kjersti

  • Frida Kristine Røsand sier:

   Jeg er ikke jurist, men skal prøve å resonnere meg fram til et svar. Det er noe som heter «Fri bruk ved fremføring i seremonier og visse tilstelninger» Gå inn på regjeringen.no og finn Prop. 104 L (2016–2017)
   Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). Der kan du søke opp gudstjenester i søkefeltet og lese mer om dette. Se også paragrafene 12, 18 og 21 i selve lovteksten.
   Det er sånn at du kan låne noter på biblioteket og kopiere til privat bruk (hvis du kopierer utenfor biblioteket), men disse kopiene kan ikke senere brukes til offentlig framføring. Ettersom gudstjenestespilling ikke regnes som offentlig framføring sett fra Åndsverkloven, så antar jeg at det er ok å bruke kopier. Med forbehold om at dette er en fullstendig feiltolkning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp