Nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie, helse og omsorgsfag

COVID-19

Illustrasjonsbilde av et Corona virus

Illustrasjonsbilde av et Corona-virus fra Centers for Disease Control and Prevention (Public domain)

På denne siden har vi samlet ressurser om koronaviruset for forskere og klinikere som trenger publikasjoner om COVID-19.

Siden blir oppdatert fortløpende (17.04.2020).

Oppsummert kunnskap og forskningsinformasjon om COVID-19

SARS-Corona-Virus-2 informasjon
Samleside med informasjon om COVID-19 laget av forskere og medisinsk personell ved NTNU og St. Olavs hospital.

Global research on coronavirus disease (COVID-19) fra WHO
WHO har lagd en database der de samler forskningsresultater og kunnskap om COVID-19.

LitCovid
En side fra National Library of Medicine som sporer vitenskapelig informasjon om COVID-19 og kategoriserer denne i ulike tema og geografi for lettere tilgang til ønsket informasjon.

COVID-19 information from European Centre for Disease Prevention and Control 
Epidemiologisk informasjon, nyheter, forskningsresultater og kunnskap om Corona-utbruddet (COVID-19) fra ECDPC.

Siste oppdateringer i koronaveilederen til FHI
Samlet informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell fra Folkehelseinstituttet.

Søk etter artikler om COVID-19 i PubMed
Vår søkeekspert har laget et søk som skal fange opp det meste som finnes i PubMed om det nye Corona-viruset og COVID-19. Merk at nye PubMed sorterer trefflista etter relevans (Best match). Du kan endre til en kronologisk treffliste ved å velge «Most recent» via tannhjulet oppe til høyre over trefflista.

Finding the evidence: Coronavirus
Samleside med en rekke informasjonsressurser knyttet til det nye Corona-viruset og COVID-19 fra Public Health England.

Oppsummert kunnskap og kliniske retningslinjer for COVID-19

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) fra UpToDate
Fagfellevurdert klinisk informasjon/oppsummering om COVID-19 fra UpToDate. Denne siden oppdateres kontinuerlig etter hvert som ny kunnskap kommer til.

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) fra Best Practice
Fagfellevurdert klinisk informasjon/oppsummering om COVID-19 fra BMJ Best Practice.

Coronavirus (COVID-19): evidence relevant to critical care
Samling av klinisk informasjon fra Cohrane Library knyttet til behandling av COVID-19.

Coronavirus (COVID-19): infection control and prevention measures
Samling av klinisk informasjon fra Cohrane Library knyttet til kontroll og forebygging av COVID-19 smitte.

Oxford COVID-19 Evidence Service
Evidensbaserte oppsummeringer knyttet til COVID-19 fra The Centre for Evidence-Based Medicine, University of Oxford.

Digitale kunnskapskilder for faglærere og studenter

Studenter og faglærere som ønsker en oversikt over digitale kunnskapskilder innen medisin og helse finner dette på samlesiden E-ressurser innen medisin og helse.

Husk at du må være  tilkoblet NTNU- eller St. Olavs-nettet (direkte eller via NTNU VPN eller St. Olavs’ løsning for hjemmekontor) for å få tilgang til ressurser vi abonnerer på.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i skranken, på telefon eller epost.

Se kontaktinformasjon for ditt bibliotek

Topp