Nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie, helse og omsorgsfag

Endringer i bibliotekets tidsskrift- og databasetilbud

av 22. januar 2021 i UBrss med Ingen kommentarer
Collage med forsider fra noen av de nevnte tidsskriftene

Økte kostnader og et begrenset litteraturbudsjett tvinger fram kutt i Universitetsbibliotekets litteraturtilbud. Noen tidsskrift sies opp, men vi kan med glede melde at tilbudet som tidligere var dekket av Helsebiblioteket sikres videre for ansatte ved NTNU og St.Olavs hospital.

Oppsigelser  

I dialog med prodekan for forskning og instituttlederne ved MH-fakultetet har man bestemt å nedprioritere enkelte ressurser grunnet moderat bruk.

Følgende tidsskrifter og databaser sies opp f.o.m. 1. januar 2021: 

Fortsatt tilgang til BMJ, JAMA og Annals of Internal Medicine

Tross i kutt i budsjett har Universitetsbiblioteket klart å finne midler som sikrer ansatte ved NTNU og St. Olav fortsatt tilgang til tidsskriftspakkene BMJ , JAMA , samt tidsskriftet Annals of Internal Medicine (inkludert ACP Journal Club). 

Helsebiblioteket vil ikke lenger kunnet tilby nasjonal tilgang til disse ressursene grunnet prisøkning, valutasvingninger og budsjettkutt. Les mer om saken på Helsebiblioteket.no.

Vi håper å kunne unngå brudd i tilgangen, men kontakt oss gjerne på tilgang@ub.ntnu.no dersom dere opplever problemer.

Stikkord: , , , , , ,

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Topp