Nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie, helse og omsorgsfag

Seminar om brukererfaringer, etikk og pasientsikkerhet

Vi inviterer til seminar om brukererfaringer, etikk og pasientsikkerhet 5. februar på KA12, i samarbeid med Teater Fusentast og Preste- og samtaletjenesten ved St. Olavs hospital.

Skuespiller Coby Omvlee i sykehusseng i stykket LANGLIGGER

Seminaret åpnes med innledninger fra Brukerutvalget, Klinisk etikkomite, Norsk Sykepleierforbund og Pasient- og brukerombudet. Deretter vises teaterstykket LANGLIGGER før seminaret avrundes med en panelsamtale der spørsmål fra salen er velkomne. Sted: KA12, 1. etg. Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital.

PROGRAM

12:00–12:05 Åpning ved Øyvind Taraldset Sørensen,
hovedprest ved Preste- og samtaletjenesten ved St. Olavs hospital

12:05–12:25 Brukererfaringer på St. Olavs hospital
Brukerutvalget, St. Olavs hospital

12:25–12:45 Hva kan brukererfaringer lære oss om pasientsikkerhet?
Geir Bråthen, klinikksjef Nevroklinikken

12:45–12:55 Pause

12:55–13:15 Etikk, moral og pasientsikkerhet
Klinisk etikkomite, St. Olavs hospital

13:15–13:35 Brukererfaringer og pasientsikkerhet i et fagforeningsperspektiv
Kenneth Sandmo Grip, foretakstillitsvalgt, NSF

13:35–13:50 Pause

13:50–14:45 Teater Fusentast viser teaterstykket LANGLIGGER
skuespiller Coby Omvlee

14:45–15:30 Panelsamtale ved skuespiller og innledere der publikum trekkes inn

PÅMELDING
For ansatte ved sykehuset i Læringsportalen.
For eksterne deltakere på http://kurs.helse-midt.no.
Skriv inn kursets navn i søkefeltet og logg deg på med Min ID.
DET ER OGSÅ MULIG Å MØTE VED DØREN.

Seminaret er støttet av Trondheim kommune

Stikkord: , , ,

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Topp