Nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie, helse og omsorgsfag

Fornyet gratis tilgang til BMJ Best Practice, UpToDate og Micromedex

Sykepleiere, leger og annet helsepersonell får også i de neste tre årene fri tilgang til verdens mest brukte medisinske oppslagsverk. Helsebiblioteket i Folkehelseinstituttet har nettopp signert kontraktene.

Kontraktene gjelder de engelskspråklige, kliniske oppslagsverkene BMJ Best Practice og UpToDate, samt legemiddeloppslagsverket Micromedex. Disse oppslagsverkene har vært en del av Helsebibliotekets tilbud i flere år og er mye brukt, med til sammen tre millioner oppslag i 2018. Les mer på Folkehelseinstituttets nettside.

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang en rekke norske og internasjonale kunnskapsressurser, både i studietida og når du går videre ut i arbeidslivet. Blant annet finner du ressursen Kunnskapsbasertpraksis.no der du kan lære å finne, kritisk vurdere og bruke forskningsbasert kunnskap.

Stikkord: ,

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp