Nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie, helse og omsorgsfag

Gjør dine artikler åpent tilgjengelige med Grønn Open Access / Make your articles Open Access using the «green route»

Ønsker du at dine publikasjoner skal bli mest mulig brukt og sitert? Da er det lurt å gjøre en fulltekstversjon av dine artikler åpent tilgjengelig der dette er mulig  ̶  såkalt Grønn Open Access.

[In English below]

Open Access publisering kan skje gjennom egenarkivering i digitale arkiv («grønn publisering»), i rene Open Access-tidsskrifter («gullveien») eller gjennom frikjøp av artikler fra abbonementstidsskrift («hybridpublisering»).

Grønn Open Access

Majoriteten av tidsskriftene åpner for «Grønn publisering» der du som forfatter gjør en fagfellevurdert versjon av din artikkel åpent tilgjengelig gjennom egenarkivering i digitale institusjonsarkiv (f.eks. NTNU Open), faglige arkiv (f.eks. PubMed Central) eller gjennom forskernettverkprofiler slik som Reasearchgate og Academia. Sjekk alltid tidsskriftets policy hos SHERPA/RoMEO først.

NTNU Open

Egenarkivering i NTNU Open – NTNUs nye vitenarkiv gjøres raskt og enkelt gjennom CRIStin og gjør at dine artikler blir åpen tilgjengelig for alle og lett å finne med Google. Hvilken versjon skal lastes opp? Som hovedregel skal du laste opp en PDF-versjon av siste aksepterte fagfellevurderte versjon av manuskriptet (altså manuskript uten tidsskriftets layout). Unntak: Hvis artikkelen har by-cc lisens kan du laste opp tidsskriftets publiserte versjon.

Researchgate og Academia

Reasearchgate og Academia har blitt populære arenaer for å dele vitenskapelige artikler blant forskere og legger til rette for enkel opplasting av fulltekstversjon av dine publikasjoner. Vi har flere tilbakemeldinger fra forskere som har opplevd stor økning i antall siteringer av deres arbeid etter egenarkivering. I likhet med NTNU Open må du også her sjekke hvilke begrensninger tidsskriftene legger i forhold til egenarkivering.

Biblioteket kommer til å ha fokus på Open Access i tiden framover. Tema for neste innlegg vil bli hvordan du som forfatter kan finne fram til relevante tidsskrifter hvis du ønsker å satse på «gullruten» til Open Access ̶  altså publisering i rene Open Access-tidsskrifter, og hvordan du kan få støtte fra NTNUs Publiseringsfond for å få dekket forfatteravgiften.


Open Access logo with illustrations

Benefits of Open Access. Illustration CC-BY Danny Kingsley and Sarah Brown

In English:

Do you wish to maximize citation and exposure of your published work? In that case, making the full-text of your work freely available can be smart  ̶  so called Green Open Access.

Green Open Access

The majority of journals open up to «Green Open Access» where you as an author make a peer reviewed version of your article open accessible through self-archiving in institutional repositories (e.g. NTNU Open), disciplinary archives (e.g. PubMed Central) or through research profiles such as Researchgate or Academia. Always remember to check the journal policy at SHERPA/RoMEO first.

NTNU Open

Self-archiving in NTNU Open – NTNUs new institutional archive is fast and easy through Cristin, making your articles freely available and easy to find using Google. What version to upload? As a main rule choose the PDF-version of the last accepted peer reviewed manuscript (i.e. without the journal layout). Exception: If the article has by-cc license you may upload the journals published version.

Researchgate and Academia

Reasearchgate og Academia have become popular arenas for researchers who want to share their publications and make it easy to uplodad the full-text version of your articles. We have feedback from several researchers who have experienced a large increase in the number of citations of their work after self-archiving. As with NTNU Open, you still have to check the journal policy with regards to self-archiving.

The library has a special focus on Open Access publication this year. The next topic on this blog will be how you can find relevant journals if you want to pursue the «golden route» and publish in pure Open Access-journals. We will also say more about how you can get support to cover publication costs through the NTNU Publication fund.

Stikkord: , , , , , , , , ,

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Topp