Nyheter om kilder, arrangementer og historisk materiale

UBrss

Bøker om menneskets genetikk. «En kort historie om alle som noen gang har levd» fra 2018

Bøker om menneskets genetikk. «En kort historie om alle som noen gang har levd» fra 2018

Adam Rutherford blir  omtalt i  Aftenposten om boka si, «En kort historie om alle som noen gang har levd» fra 2018. Den handler om menneskets genetikk. Jørn Hurum, kjent professor i paleontologi, sier: I denne boken er vår kunnskap inntil i dag oppsummert på en fantastisk og ganske lettfattelig måte». Boka forteller om vår kollektive historie, og konkluderer […]

Les videre »

Hei slektsforsker! Nye bøker om slekter og slektsforskning 2017-2018

av 7. august 2018 i Slektshistorie, UBrss med Ingen kommentarer
Hei slektsforsker! Nye bøker om slekter og slektsforskning 2017-2018

Er du interessert i slekten din? Hvem de var, hvor de kom fra, hva slags liv de levde, hvilke kår de hadde? Gunnerusbibliotekets samling av slektslitteratur er blant landets største, og et naturlig valg for slektsforskere, spesielt i Trondheim. Biblioteket ser det som sin oppgave å oppbevare alle norske trykk om emnet, som for eksempel […]

Les videre »

Peder Griffenfeld – ikke adelig likevel?

av 11. desember 2017 i Kart, Lokalhistorie, Manuskripter, UBrss med Ingen kommentarer
Peder Griffenfeld – ikke adelig likevel?

Den myteomspunne Peder Schumacher Griffenfeld (1635-1699) er vel den mest kjente fangen i det dansk-norske statsfengselet Munkholmen, og hans ry skapte stor interesse i Trondheim. En artikkel presenterer ny tolkning av kildene, og konkluderer med at Griffenfelds adling er tvilsom. Det er kanskje ikke så velkjent at Gunnerusbiblioteket har gamle manuskripter om Griffenfeld. I Personalhistorisk […]

Les videre »

Nytt kildeskrift fra Jämtlands och Härjedalens fornskriftsällskap

av 23. oktober 2017 i Trykte publikasjoner, UBrss med Ingen kommentarer
Nytt kildeskrift fra Jämtlands och Härjedalens fornskriftsällskap

Allerede ved stiftelsen ga Jämtlands läns fornskriftsällskap ut de jemtlandske dombøkene fra den dansk-norske tiden før 1645.  I 2016 ble det utgitt en nytt hefte i serien Skrifter: «Böter och fredsköp: Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645«. Dette er den første trykte boka med sakefall fra den dansk-norske perioden før 1645. På 1600-tallet kontrollerte myndighetene befolkningen i større […]

Les videre »

Avskrifter av gamle kilder: Brev, dommer og eiendomsoversikter utgitt på moderne språk

av 7. april 2017 i Trykte publikasjoner, UBrss med Ingen kommentarer
Avskrifter av gamle kilder: Brev, dommer og eiendomsoversikter utgitt på moderne språk

Avskrifter av gamle kilder utkommer ikke så ofte, men desto mer gledelig er det når de trykkes på forståelig språk. Å lese gotisk tekst krever mye tid, historisk kunnskap og lang øvelse, og det kan være en stor utfordring. Selv når man tror man har «knekket koden» står man ofte fast. I løpet av de […]

Les videre »

Trondheimsbasen 2017 er tilgjengelig i Gunnerusbiblioteket

Trondheimsbasen 2017 er tilgjengelig i Gunnerusbiblioteket

Nytt og utvidet søkeverktøy om personer i Midt-Norge finnes i Gunnerusbiblioteket Foreningen Slekt og data, avdeling Sør-Trøndelag har gitt ut en ny utgave av et verdifullt søkeverktøy for den som søker personhistoriske opplysninger om Trøndelag, Helgeland og diverse kommuner i Nordland. Man kan kjøpe basen og velge mellom cd og opplasting. Trondheimsbasen 2017  søker opp kilder først og […]

Les videre »

Bondelensmenn gjennom tidene

av 24. februar 2017 i Arrangementer, Slektshistorie, UBrss med Ingen kommentarer
Bondelensmenn gjennom tidene

Temamøte i Norsk slektshistorisk forening Trøndelag tirsdag 28.februar 2017 kl. 18.30. Foredragsholder er historiker Håvard Moe. Vi vil først få en en generell del om lensmannsombudet gjennom historien, og så nærmere om slekter/lensmannsdynastier med et geografisk fokus på deler av Trøndelag og Nordmøre. Benytt anledningen til å snakke med andre slektsforskere, og til å finne kilder til slektsforskningen etter […]

Les videre »

1767 – et merkeår i DKNVS historie. Gunnerusbibliotekets spede start for 250 år siden.

av 21. februar 2017 i Byer, Fotografi, Lokalhistorie, UBrss med Ingen kommentarer
1767 – et merkeår i DKNVS historie. Gunnerusbibliotekets spede start for 250 år siden.

Omorganisering 1767 Første gang biblioteket nevnes var i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs eldste protokoll datert 3.desember 1766, da det etter et møte i Selskabet uttales: «Ligeledes bleve og casserer, tegner, inspector over naturaliesamlingen og biblioteheqvet udvalgte». Det ble samtidig bestemt at man skulle sende søknad til Kongen i København om bekreftelse på Selskabets nye statutter og på det nye […]

Les videre »

Folk i Strinda: Haugianere på Moholt vestre

av 12. januar 2017 i Fotografi, Lokalhistorie, Primærkilde, UBrss med Ingen kommentarer
Folk i Strinda: Haugianere på Moholt vestre

For strindinger, som andre nordmenn kunne alkoholbruken være høy og moralen lav på 1800-tallet. Hans Nielsen Hauge (1771-1824) ville bryte dårlige vaner og innføre flid og pietisme gjennom vekkelser. Hans vandringer førte ham flere ganger til Trøndelag. På Moholt vestre samlet venner seg til andakt på kjøkkenet til den sterkt religiøse haugianeren Arnt Solem (1778-1857). […]

Les videre »

UNDSETH-gården. Om to gjeve trøndere, far og sønn. Det forsvunne Trondhjem

av 29. desember 2016 i Byer, Kart, Lokalhistorie, UBrss med 1 Kommentar
UNDSETH-gården. Om to gjeve trøndere, far og sønn. Det forsvunne Trondhjem

En strinding som døde for 90 år siden i 2017, hadde en helt spesiell kontakt med familien Undset. Henrik Mathiesen (1847-1927) bodde hos fanejunker Halvor og Øllegaard Kristine Undseth mens han gikk på Den Borgerlige Realskole og ble gode venner med og hadde innflytelse over den noe yngre sønnen, Ingvald Undset (1853-1893). Ingvald skulle senere […]

Les videre »

Topp