Nyheter om kilder, arrangementer og historisk materiale

Trykte publikasjoner

Bøker om menneskets genetikk. «En kort historie om alle som noen gang har levd» fra 2018

Bøker om menneskets genetikk. «En kort historie om alle som noen gang har levd» fra 2018

Adam Rutherford blir  omtalt i  Aftenposten om boka si, «En kort historie om alle som noen gang har levd» fra 2018. Den handler om menneskets genetikk. Jørn Hurum, kjent professor i paleontologi, sier: I denne boken er vår kunnskap inntil i dag oppsummert på en fantastisk og ganske lettfattelig måte». Boka forteller om vår kollektive historie, og konkluderer […]

Les videre »

Nytt kildeskrift fra Jämtlands och Härjedalens fornskriftsällskap

av 23. oktober 2017 i Trykte publikasjoner, UBrss med Ingen kommentarer
Nytt kildeskrift fra Jämtlands och Härjedalens fornskriftsällskap

Allerede ved stiftelsen ga Jämtlands läns fornskriftsällskap ut de jemtlandske dombøkene fra den dansk-norske tiden før 1645.  I 2016 ble det utgitt en nytt hefte i serien Skrifter: «Böter och fredsköp: Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645«. Dette er den første trykte boka med sakefall fra den dansk-norske perioden før 1645. På 1600-tallet kontrollerte myndighetene befolkningen i større […]

Les videre »

Avskrifter av gamle kilder: Brev, dommer og eiendomsoversikter utgitt på moderne språk

av 7. april 2017 i Trykte publikasjoner, UBrss med Ingen kommentarer
Avskrifter av gamle kilder: Brev, dommer og eiendomsoversikter utgitt på moderne språk

Avskrifter av gamle kilder utkommer ikke så ofte, men desto mer gledelig er det når de trykkes på forståelig språk. Å lese gotisk tekst krever mye tid, historisk kunnskap og lang øvelse, og det kan være en stor utfordring. Selv når man tror man har «knekket koden» står man ofte fast. I løpet av de […]

Les videre »

Slektshistorisk litteratur utgitt 2016

Slektshistorisk litteratur utgitt 2016

Liste over slektshistorisk litteratur ugitt i 2016. I nye bind av bygdebøker finnes mye av slektshistorisk interesse: Gård og slekt i Rana: bind 1 Høvåg: gårds- og slektshistorie: bind 3 Bygdebok for Mosvik: bind 4 Ringebu: heim og folk: bind 4 Bygdebok for Surnadal: bind 1   I tillegg kom det ut bøker om slekter: Skogan […]

Les videre »

Lokalhistorie; Litteratur om Snåsa

Lokalhistorie; Litteratur om Snåsa

Snåsamannen, Joralf Gjerstad, kommer fra Snåsa, og et nytt verk om Snåsa kom ut i 2015: «Heim og folk; En oversikt over hus og gårder på Snåsa», skrevet av Rolf Velde. Boka er på nesten 700 sider og ruver godt i bokhylla på Gunnerusbiblioteket. Her finner vi fine fotografier av landskapet tatt fra fly, og fotografier […]

Les videre »

Lokalhistorie. «Poetinne» Dorothe Engelbretsdatter døde for 300 år siden

Lokalhistorie. «Poetinne» Dorothe Engelbretsdatter døde for 300 år siden

For 300 år siden i dag, 19.februar 1716, døde Norges første kvinnelige poet, den høyt respekterte salmedikter Dorothe Engelbretsdatter (1634-1716). Hun var svært populær i sin samtid, og diktene ble utgitt i en rekke utgaver i hennes egen levetid. Dorothe skrev også leilighetsdikt med muntrere innhold enn de dystre religiøse tekstene. I Gunnerusbiblioteket finnes det, […]

Les videre »

Lokalhistorie. Prinsebesøk i Trondheim 3.-6. februar 1814

Lokalhistorie. Prinsebesøk i Trondheim 3.-6. februar 1814

Prins Christian Fredriks reise til Trondheim 3.-6. februar 1814 I jubileumsåret for to år siden ble den norske Grunnloven historien rundt den grundig belyst. Det var spesielt en begivenhet som satt Trondheim på 1814- og frigjøringskartet. Stemningen i Trondheim I februar 1814 ville Christian Fredrik foreta en reise for å undersøke stemningen i landet. Hans […]

Les videre »

Ny fylkeshistorie utgitt; Nordlands historie b.1-3

Ny fylkeshistorie utgitt; Nordlands historie b.1-3

Dette omfattende 3-bindsverket ble utgitt desember 2015. For første gang gis det her en samlet fremstilling av Nordlands historie. 3-bindsverket er tiltalende med fine gjenstands- og landskapsbilder, kart, portretter og gjengivelser av gamle dokumenter. Vi får historien om krisetider og velmaktsfolk. På bred basis får vi landsdelens historie innen kultur, næringsveier og befolkning. Samenes historie er en viktig del av framstillingen. Forfatterne […]

Les videre »

Vitenskapshistorie; Ny bok om biskop Gunnerus av Rolf Nøtvik Jakobsen

av 16. desember 2015 i Lokalhistorie, Trykte publikasjoner, UBrss med Ingen kommentarer
Vitenskapshistorie; Ny bok om biskop Gunnerus av Rolf Nøtvik Jakobsen

Biskop Johan Ernst Gunnerus (1718-1773) hadde flere år bak seg ved universitetene i København og Jena da han i 1758 ble utnevnt som biskop i Nidaros. 1760 regnes som Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim stiftelsesår, med rett til å kalle seg Kongelig fra 1768. Biskop Gunnerus stiftet Selskabet sammen med rektor Gerhard Schøning […]

Les videre »

Lokalhistorie. Kjøpmannsslekten Knudtzon i Trondheim

Lokalhistorie. Kjøpmannsslekten Knudtzon i Trondheim

To sønner av tekstilhandler i Nordfriesland, Nicolai Knudtzen og Magdalene Clausen, valgte å flytte til Norge for å slå seg fram som kjøpmenn. I 1767, bare 16 år gammel, utvandret Hans Carl til Trondheim. Han ble en av de rikeste kjøpmennene i byen og ble senere etatsråd og borgermester. I 1779 giftet han seg med […]

Les videre »

Topp