Nyheter om kilder, arrangementer og historisk materiale

Avskrifter av gamle kilder: Brev, dommer og eiendomsoversikter utgitt på moderne språk

av 7. april 2017 i Trykte publikasjoner, UBrss med Ingen kommentarer

Lærde brev mellom historikerne Peter Suhm og Jacob Langebek i 1757.

Avskrifter av gamle kilder utkommer ikke så ofte, men desto mer gledelig er det når de trykkes på forståelig språk. Å lese gotisk tekst krever mye tid, historisk kunnskap og lang øvelse, og det kan være en stor utfordring. Selv når man tror man har «knekket koden» står man ofte fast.

I løpet av de siste månedene har Gunnerusbiblioteket mottatt kildesamlinger med gamle brev, dommer og eiendomsoversikter fra perioden 1300- til 1700-tallet. Bøkene kan bestilles i oria.no.

 

«Fortidens stemmer»

Nasjonalbiblioteket lanserte 2016 en ny serie fra sine samlinger av manuskripter: «Fortidens stemmer: Brev 1378-1776». Her beskrives brevene som fysiske objekter med avbildning. Deretter finnes det en transkribsjon av hele brevet med forklaringer. Det gis eksempler på private brev, diplomer, korrespondanse mellom lærde,  testamente til ettertanke og underholdning. Det er to eksempler fra Trondheim: det ene er fra generalmajor og kommandant Johan Wibe og handler om militær ordrenekt, det andre er mellom historikerne Peter Suhm i Trondheim og Jacob Langebek i København. Boka har en populærvitenskapelig vinkling.

 

 

«Bergens kalvskinn»

Riksarkivet har i sin kildeserie gitt ut «Bergens kalvskinn» ved Ole-Jørgen Johannessen i 2016. Dette er en av de eldste jordebøkene vi har, og gir oversikt over geistlige eiendommer i Bergen bispedømme på midten av 1300-tallet. Bergens kalvskinn er en primærkilde for stedsnavn og eiendomshistorie på Vestlandet i middelalderen. Utgaven ønskes velkommen særlig siden P.A.Munchs utgave fra 1843 er vanskelig å oppdrive. En utgave i moderne språkdrakt gjør dette viktige materialet enklere tilgjengelig. Bakerst finnes det register over personer og gårder.

 

 

 

 

«Sikt- og sakefall 1612-1695»

Lensregnskaper finnes på 15- og 1600-tallet. Før 1570 finnes de trykt i «Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede» og «Norske lensrekneskapsbøker». Norsk slektshistorisk forenings formann, Rune Nedrud, har i 2016 gitt ut «Regnskapene for Akershus på 1600-tallet. Oppland del 1: Hadeland, Toten, Vardal, Biri, Valdres, Land. Sikt- og sakefall 1612-1695» på Slektshistoriske forlag. Bindet er en avskrift av lensregnskapenes sikt- og sakefallslister fra 1612 med de første fogderegnskapene for Hadeland og Valdres fogderier. Her finnes alle tiltalte og bøtelagte i tidsrommet. Teksten er bokstavtro gjengitt. Det finnes et nyttig fornavnsregister og et gårdsregister til slutt i boka. I tillegg har forfatteren laget en liste over embetsmenn, det vil si lagmenn, sorenskrivere og fogder med korte biografier. Dette er et imponerende arbeid som skal fortsette med regnskaper fra flere områder i Akershus på 1600-tallet.

 

 

 

Om forfatteren

Om forfatteren: Sølvi Løchen. Universitetsbibliotekar ved NTNU Gunnerusbiblioteket. Ansvarlig for lokal- og slektshistorie og jobber med formidling av bibliotekets historiske kilder. .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp