Nyheter om kilder, arrangementer og historisk materiale

Lokalhistorie; Litteratur om Snåsa

SnåsaIMG_1677Snåsamannen, Joralf Gjerstad, kommer fra Snåsa, og et nytt verk om Snåsa kom ut i 2015:

«Heim og folk; En oversikt over hus og gårder på Snåsa», skrevet av Rolf Velde. Boka er på nesten 700 sider og ruver godt i bokhylla på Gunnerusbiblioteket. Her finner vi fine fotografier av landskapet tatt fra fly, og fotografier av alle gårder og eneboliger på Snåsa. Dessuten finnes kart og oversikter over eiere etter ca 1930-tallet. Informasjonen om gårdene varierer ut fra hva eierne har svart på utdelte spørreskjemaer.SnåsaIMG_1675

Dermed nærmer vi oss tidsomfanget til Snåsaboka, den gamle bygdeboka i 4 bind som ble utgitt 1956-62. Det var Snåsa kommune som bekostet utgivelsen, og forfatterne var Jørn Sandnes (1926-2007) og Gunnar Skavlan (1891-1963).

SnåsaIMG_1676Gunnar Skavlan  var sivilingeniør og sosialøkonom, og født på Skavlan på Snåsa. Jørn Sandnes  var også født på Snåsa, og var professor i historie ved Universitetet i Trondheim fra 1979 til 1993. Han var rektor ved Universitetet i Trondheim, formann for Trondhjems historiske forening og redaktør av «Heimen». Snåsaboka er dermed en av bygdebøkene man kan regne med er av høy kvalitet.

Ved siden av disse verkene har Snåsa Historielag gjort en stor jobb med å registrere alle husmannsplasser i Snåsa og gitt ut bok om det i 2011: «Husmannsplasser i Snåsa».

Et annet verk som kan supplere de nevnte er «Snåsabilder : fotografier fra Snåsa, 1850-1950″, skrevet av Bernt Gran og utgitt i 2014.

Stikkord: ,

Om forfatteren

Om forfatteren: Sølvi Løchen. Universitetsbibliotekar ved NTNU Gunnerusbiblioteket. Ansvarlig for lokal- og slektshistorie og jobber med formidling av bibliotekets historiske kilder. .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp