Nyheter om kilder, arrangementer og historisk materiale

Diplomer og gamle rettslige brev i Gunnerusbiblioteket

I Gunnerusbibliotekets manuskriptsamling finnes det en samling som kanskje ikke er så godt kjent, nemlig de ca 450 diplomene og gamle brevene med rettslig innhold.

Trondhjem 1495

I opplysningstiden reiste forskere rundt i landet og samlet dokumenter. Gerhard Schøning (1722-1780) var en av dem, og som medstifter og medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1760, overlot han en samling til Selskabet. Sogneprest Hans Jacob Wille (1793-1797), også medlem av Selskabet og dessuten topografisk forsker, testamenterte blant annet en større samling diplomer først og fremst fra Telemark, som danner grunnstammen i bibliotekets diplomsamling. Senere kom enkelte brev til biblioteket som gaver eller kjøp. En rekke er fra nord-vestlandet og Trøndelag. Til høyre ser vi et brev om odelsretten til garden Krokstad i Skaun fra 1495.

Brevene ble skrevet mellom 1329 og 1660, og er viktige primærkilder for historikeren eller lokalhistorikeren. For forskere på bosettingshistorie og språkvitenskap er middelalderdiplomene ofte de eneste primærkildene som finnes. De viser dessuten tidlig rettspraksis, og i perioden 1200-1600-tallet var Magnus Lagabøtes Landslov som var gjeldende. Men de kan også benyttes av slektshistorikeren – og nærmere sine fjerneste aner er det vanskelig å komme. I brevene finner vi for eksempel skjøter og kontrakter for gårder og gårdparter, rettigheter til laksevarp og sager, arvetvister, arvetakernes navn og avtaler av forskjellig slag. Vi finner også enkelte administrative beslutninger om forhold i landet.

0fc6bacf-9782-494f-b6a1-a6f03e8d5834Dette er altså originaldokumenter med rettslige beslutninger og avtaler. En del av sakene kan vi finne igjen i tingbøker og herredagsdombøker. Sakene gjelder både by og bygd. Noen ganger er Kongen involvert, men som oftest finner vi navnene på embetsmenn i underskriftene på brevene. Til høyre ser vi møte i en herredssal på 1600-tallet.

Det kan være en utfordring å lese den gamle skriften. Spør etter håndbøker i biblioteket, eller finn hjelpemidler på nettet.

 

Aagaat Daaes katalog-brev1594I biblioteket finnes en katalog i 5 permer med diplomenes og de gamle brevenes sammendrag. Katalogen ble laget av Aagaat Daae i 1916. Sitter man utenfor Trondheim eller ønsker en fullstendig liste over alle 450 brev må man først til Diplomatarium Norvegicum. Denne søkbare basen finnes offentlig tilgjengelig på nettet og omfatter alle norske diplomer datert fram til 1570. Søk etter Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i «Kilde»-rubrikken. Alle brevene har et kort sammendrag og er transkribert, det vil si at hele teksten i brevene er gjengitt. Ryghs gaardnavne finnes også søkbar på nettet, og her lenkes det fra gårdsnavnene til diplomene våre datert mellom 1329-1570.

Forfalsket

Brev som er datert mellom 1570 og 1660 finnes i et eget dokument. Dessuten hender det fremdeles at de ansatte i biblioteket finner «nye» diplomer og gamle brev i arkivene. Brevet til høyre er en forfalskning – man har radert ut et gårdsnavn og erstattet det med et annet.

For historikeren kan det være interessant å vite at biblioteket ofte har andre manuskripter som omhandler samme gård som i de gamle diplomene. Du kan spørre Spesialsamlingene (spesialsamlingene@ub.ntnu.no eller 918 97 859), som tar imot slike henvendelser. Ellers er bibliotekets bygdebøkene selvsagte kilder til kunnskap om gårder og bygder. De finner du i oria.no.

 

Stikkord: ,

Om forfatteren

Om forfatteren: Sølvi Løchen. Universitetsbibliotekar ved NTNU Gunnerusbiblioteket. Ansvarlig for lokal- og slektshistorie og jobber med formidling av bibliotekets historiske kilder. .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp