Nyheter om kilder, arrangementer og historisk materiale

Vitenskapshistorie; Ny bok om biskop Gunnerus av Rolf Nøtvik Jakobsen

av 16. desember 2015 i Lokalhistorie, Trykte publikasjoner, UBrss med Ingen kommentarer

Biskop Johan Ernst Gunnerus (1718-1773) hadde flere år bak seg ved universitetene i København og Jena da han i 1758 ble utnevnt som biskop i Nidaros. 1760 regnes som Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim stiftelsesår, med rett til å kalle seg Kongelig fra 1768.IMG_1514 Biskop Gunnerus stiftet Selskabet sammen med rektor Gerhard Schøning (1722-1780)  og etatsråd Peter Friderich Suhm (1728-1798) under navnet Det Trondhiemske Selskab.

I boka viser Jakobsen sammenhenger mellom forfatterskapet og bispegjerningen til Gunnerus. Dermed får vi bedre innsikt i biskopens forskjellige roller;  som samler, forsker og teolog, og den teologiske og filosofiske bakgrunnen for vitenskapen blir viet oppmerksomhet. Dette knyttes til Trondheim by som «eit opplysningas laboratorium» på siste halvdel av 1700-tallet. Boka gir en historisk gjennomgang og tar opp bidragene i de ulike vitenskapsdisiplinene. Denne boka er det første samlede verket om Johan Ernst Gunnerus liv og virke, og den gir ny innsikt i den moderne nordiske vitenskapens begynnelse.

Rolv Nøtvik Jakobsen (f.1957) er teolog og 1700-tallsforsker, og førstebibliotekar ved NTNU Gunnerusbiblioteket. Boka er utgitt av Spartacus/Scandinavian Academic Press.

Boka kan bestilles i oria.no.

Stikkord:

Om forfatteren

Om forfatteren: Sølvi Løchen. Universitetsbibliotekar ved NTNU Gunnerusbiblioteket. Ansvarlig for lokal- og slektshistorie og jobber med formidling av bibliotekets historiske kilder. .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp