Nyheter om kilder, arrangementer og historisk materiale

Offiserer i Danmark-Norge 1648-1814

Norsk Slektshistorisk Forening har gitt ut JCW Hirsch’ og K. Hirsch’ storverk på dvd:

«Fortegnelse over danske og norske officerer med flere fra 1648-1814»

DVD’en finnes med navneregister på en pc i Gunnerusbiblioteket. Her er personhistorie om 32.000 offiserer og andre som var knyttet til den dansk-norske hæren, deriblant mange i Trøndelag. Hele den militære løpebane til personene er registrert med pen håndskrift. Tilføyelser om slektskapsforbindelser og tegninger av våpenskjold gjør verket ekstra nyttig. For de som kjenner Ovenstads «Militærbiografier», så er antall personer mangedoblet i denne utgivelsen.

Boka ble utgitt i København 1761, og har vært eid av Gerhard Schøning.

Fra Gunnerusbibliotekets samlinger. Boka om «Kriegs Bau-Kunst» ble utgitt i København 1761, og har vært eid av Gerhard Schøning. Forfatteren var oberst i det dansk-norske infanteriet.

 

Originalen er håndskrevet og finnes i original i det Danske Nasjonalbiblioteket i København. Gunnerusbiblioteket har en gammelt mikrofilmet kopi av selve verket som er tilgjengelig i biblioteket. Den nye kopien som NSF har laget er av mye bedre kvalitet.

 

 

 

Om forfatteren

Om forfatteren: Sølvi Løchen. Universitetsbibliotekar ved NTNU Gunnerusbiblioteket. Ansvarlig for lokal- og slektshistorie og jobber med formidling av bibliotekets historiske kilder. .

Abonner

Hvis du likte dette, se relaterte innlegg og aktiviteter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Topp