Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Arkiv for mai, 2019

Ny base: Oxford Research Encyclopedia of Linguistics

Vi har anskaffet en ny database som nå er tilgjengelig via Oria: Oxford Research Encyclopedia of Linguistics. https://oxfordre.com/linguistics/ Fra databaselista ligger den sortert nederst på O.  https://baseliste.bibsys.no/ntnu/#/letter/o (eller under «Språkvitenskap») Basen er svært variert, med fagfellevurderte artikler og abstracts. 

Les videre »

Topp