Kategorier
Fagskriving Oppgaveskriving UBrss

Ny video om kildekritikk på NTNU Oppgaveskriving

Semesteret nærmer seg slutten, og mange leverer i disse dager hjemmeeksamener, bacheloroppgaver og masteroppgaver.  Det er kanskje noen som sitter med en følelse av at de gjerne skulle hatt noen konkrete råd og tips til hvordan man skriver gode oppgaver?  Kanskje dere savner framgangsmåter for å finne relevant forskningslitteratur, og kanskje dere er usikre på hvordan man refererer til denne litteraturen? Bibliotekets hjelpeside NTNU Oppgaveskriving hjelper deg med akkurat dette!  Nå har vi lagt ut en ny video om kildekritikk, som vi håper kan være nyttig å ha med seg videre i utdanningsløpet.  Lykke til med oppgaveskrivingen!

Kategorier
Masteroppgaver NTNU-publikasjoner UBrss

Lurer du på om du kan lese masteroppgaver fra NTNU?

I disse dager leverer årets kandidater masteroppgaven sin. Kandidatene leverer oppgaven elektronisk, og fyller samtidig ut en avtale om elektronisk publisering av oppgaven. Dersom studenten har gitt sitt samtykke, vil masteroppgaven publiseres i NTNU Open etter sensur. Det kan være greit å vite at det tar litt fra eksamen er avlagt til oppgaven er tilgjengelig digitalt.

Nylig har HF-fakultetet delt ut pris for beste masteroppgave i 2014/2015 og 2015/2016. Disse gode masteroppgavene kan leses her:

Anne-Karoline Sunde Jakobsen«Why do we not make the story more premium than life?» : representing the holocaust in Jonathan Safran Foer’s Everything Is Illuminated

Ingvil Håberg Velle: Partisippkongruens og formelle subjekt i herøydialekta : ein dialektsyntaktisk studie