Kategorier
Litteraturvitenskap NTNU-publikasjoner UBrss

Litteratur inter artes – ny bok med bidragsytere fra NTNU

Suzanne Bordemann og John Brumo fra Institutt for språk og litteratur har hvert sitt bidrag i den nylige utgitte antologien Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarterredigert av Unni Langås og Karin Sanders (Portal forlag, 2016).

 

Forsidebilde av boken

Fra forlagets omtale:

Hva skjer når litteraturen inngår i samspill med andre kunstarter og andre medier? I denne antologien rettes søkelyset mot interartistiske og intermediale former med utgangspunkt i nordisk litteratur. Artiklene tar for seg illustrerte bøker, beskrevne bilder, tegneserier, tekstcollager, adaptasjoner av litteratur til film og digitale medier, angsten for bildets makt, lyrikkens musikalitet, bokobjekter og litterær performativitet. Historiske linjer blir trukket og teoretiske perspektiver diskutert. Det handler om hvordan litteraturen, før og nå, reflekterer over og tøyer sine kunstoverskridende muligheter, samtidig som selve ideen om rene former og klare grenser blir lagt under lupen.

Vi gratulerer med utgivelsen!

Kategorier
Databaser Litteraturvitenskap UBrss

Literature Online – en rik tekstressurs for litteraturvitenskapelige fag

Universitetsbiblioteket abonnerer på databasen Literature Online. Det er en rik base som både inneholder antologier av skjønnlitteratur (tekst, lyd og bilde), litterære oppslags- og referanseverk, og referanser til forskningslitteratur.

Dette er en engelskspråklig ressurs som har hovedstyrken på anglo-amerikansk litteratur, men inneholder også materiale fra andre språkområder.

Literature Online

Under fanen «Authors» kan du søke etter bestemte forfattere, etter kriterier som navn, kjønn, språk, leveår, litterær retning og periode. Fra et bestemt treff, for eksempel Colette, kan du trykke deg videre til tidsskriftsartikler som omhandler den aktuelle forfatteren.

Under «Texts» finner du ikke bare fulltekst av litterære verk (poesi, drama og prosa), men også lyd og video. «Poets on Screen» inneholder videoklipp av diktere som leser opp egen lyrikk. Og under «Shakespeare Audio Plays» finner du fullstendige hørespill av alle Shakespeares stykker.

Kanskje aller mest nyttig er kanskje de litterære oppslags- og referanseverkene som basen gir tilgang til, spesielt «New Essays on the American Novel», «Cambridge Companions to Literature» og «Penguin Classics Introductions».

Jeg anbefaler alle litteraturstudenter og forelesere å ta en titt på Literature Online. Det kan vise seg å være et nyttig verktøy for studier og undervisning.