Kategorier
Kurs

Introduksjonskurs til russisk språk

Vil du lære å lese og skrive litt russisk?

Ønsker du å kunne lese det kyrilliske alfabetet?

Alle studenter og ansatte har nå tilbud om etkort introduksjonskurs i russisk med vekt på enkel lesing, uttale, skriving og kultur. Lærer for kurset er Natalia Wik. Kurset krever ingen påmelding, og ingen kjøp av lærebøker.

Sted: Biblioteket Dragvoll, undervisningsrommet i 6B, nivå 5.

Tidspunkt: Tirsdager 12.00-13.00

Oppstart tirsdag 2. februar.

Kurset er gratis og åpent for alle.

Kategorier
Forskning Litteraturvitenskap NTNU-publikasjoner UBrss

Ny bok om Foucaults begreper fra NTNU-professor

Knut Ove Eliassen, professor ved Institutt for språk og litteratur, har nettopp kommet ut med en ny bok:

Foucaults begreper (Spartacus forlag/Scandinavian Academic Press, 2016).

foucaults-begreper

Fra forlagets omtale:

«Michel Foucault er en av de mest leste teoretikerne innenfor humaniora og samfunnsfag, kjent for begreper som diskurs, makt og biopolitikk. Boken gir en grundig presentasjon av en rekke av hans mest sentrale begreper. Hvert kapittel kan leses som en enkeltstående artikkel og gir innblikk i Foucaults begrepslige strategier: Hvordan han utviklet begrepene sine, hvilke problemer de tjente til å belyse, og hvordan de fortløpende ble revidert og refunksjonalisert. Samlet gir boken en bred presentasjon av forfatterskapet».

60.Forfatter_fil.192

Knut Ove Eliassen har tidligere oversatt Michel Foucault til norsk:

Tingenes orden : en arkeologisk undersøkelse av vitenskapene om menneske (Spartacus, 2006)