Fagressurser, nyheter og tips innen økonomi og ledelse

Fagressurser

Generell hjelp

Master-/Diplomoppgaver

  • Samlet oversikt finnes i arkivet vårt, NTNU Open.
  • Alle oppgaver er også søkbare i Oria

Sentrale tidsskrift innen økonomi og ledelse


Sentrale databaser

For tilgang til alle bibliotekets databaser, se siden Bruke bibliotekets databaser.

Mange av databasene er for øvrig direkte søkbare via Litteratursøk for studenter eller i søkeverktøyet Oria.

Tilgang til ressursene forutsetter vanligvis at du er på NTNUs nettverk eller tilkoblet via VPN.

ABI/Inform (ProQuest) Økonomi, ledelse og handel – vitenskapelige tidsskrift, bransjetidsskrift, avhandlinger, markedsrapporter, industrirapporter, business cases og økonomi/handelsnyheter. Internasjonale topptidsskrifter innen bl.a. samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, administrasjon, ledelse, markedsføring, finans, informasjonsteknologi. Basen gir også informasjon om mer enn 60000 bedrifter og landinfo gjennom EIU Country Reports. 

Accounting & Tax (ProQuest) Accounting, Taxation – tidsskriftsartikler, avhandlinger, working paper og aviser.

Amadeus Finansiell informasjon om 13 mill. offentlige og private europeiske bedrifter, hvorav ca 49000 norske. Veiledningsvideo.

ATEKST (Retriever) Fullstendig avisarkiv fra en rekke norske aviser.

Banking (ProQuest) Banking – tidsskrift, rapporter og finans- og industrinyheter

Business Source Complete Fulltekstartikler innen økonomi og ledelse, industri- og markedsrapporter, bedrifts- og landinformasjon og forfatterprofiler.

Brønnøysundsregistrene Med blant annet Regnskapsregisteret, som inneholder årsregnskap fra alle regnskapspliktige enheter, med noter, årsberetning og revisjonsberetning. Du kan selv bestille fullstendig årsregnskap via disse nettsidene. Du vil motta regnskapet på e-post innen kort tid.

Compustat Omfattende markeds- og finansiell informasjon med aktive og inaktive bedrifter fra hele verden, også historiske data. Tilgang til Compustat Global og North America via Research Insight på NTNU Handelshøyskolen på PC’er på bibliotek, auditorier og klasserom.

CRSP CRSP 1925 US Stock Database inneholder historisk prisinformasjon og corporate actions fra NYSE, NASDAQ, Amex og Arca, helt tilbake til 1925. Tilgjengelig på Økonomibiblioteket på PC’er på bibliotek, auditorier og klasserom. Mer info.

dib er et komplett verktøy innen økonomi og selskapsrett. Her finner du kunnskap, maler og sjekklister. Fri tilgang dersom du registrerer deg med din e-post. Du får også tilgang til Kontohjelp med samme brukernavn og passord.

EconLit The American Economic Association’s elektroniske bibliografi. Indekserer økonomisk litteratur fra hele verden. Omfatter bla. artikler, bøker, bokanmeldelser og avhandlinger.

Eikon (Datastream) Finansielle data, bedrifts- og markedsinformasjon for selskaper over hele verden. I tillegg tidsserier fra flere millioner globale finasielle instrumenter, verdipapirer og indikatorer for ulike aktivaklasser. Integreres gjennom add-ins med Excel, Powerpoint og Word. Tilgang på Økonomibiblioteket. Veiledning hver tirsdag og torsdag kl 10-12 (i semesteret) i Finanssonen i biblioteket.

Emerald  Fulltekstartikler fra ca 200 tidsskrifter innen ledelse og administrasjon.

Entrepreneurship (ProQuest) Tidsskrift, standarder, bøker, konferansepaper, avhandlinger, rapporter, video m.m. innen entreprenørskap og innovasjon.

Europa World Plus Oppslagsverk som gir grundig politisk, økonomisk, historisk og sosial informasjon om mer enn 250 land og områder i verden.

Idunn Norske tidsskrifter fra Universitetsforlaget innen juss, pedagogikk, helse og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag og økonomi i fulltekst.

JSTOR Vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Dekker humaniora og økonomi.

Kontohjelp Gir svar på bokføringsspørsmål med kontering, mva, satser og utfyllende veiledninger. Fri tilgang dersom du registrerer deg med din e-post.
Du får også tilgang til dib med samme brukernavn og passord.

Lovdata Pro Tilgang til Norges lover, Lovtiend avd. I, Lovtiend avd. II, nyeste høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser, sentrale og lokale forskrifter, arbeidstilsynets veiledninger og veiledning til interkontrollforskriften. Studenter har tilgang til bibliotekversjonen av Lovdata Pro på følgende url-adresse http://lovdata.no/pro/ip , fra på skolens IP-område (eller VPN). Ansatte registrerer seg som personlige brukere ved å gå inn på www.lovdata.no, velge «Logg inn» og følge instruksjonene.

Marketline
Oppdaterte markedsrapporter, bransjerapporter og landrapporter. I Marketline finner du også statistikk for land, markeder og byer og forskjellige analyseverktøy. I tillegg vil du finne case studies fra over 400 bransjer.

NORART Referansedatabase for norske og nordiske tidsskrifter.

OECD iLibrary OECDs publikasjoner i fulltekst. Bøker/rapporter ordnet etter tema fra 1998-. 24 tidskrifttitler. Statistikkdatabaser innen f.eks. økonomi, sysselsetting, industri, globalisering, jordbruk, handel, internasjonal utvikling, migrasjon.

Proff Forvalt Pluss  Kreditt- og markedsinformasjon. Totaloversikt over alle norske firma, leverandørsjekk, konkurrentanalyse og segmenteringsverktøy.
Brukernavn og passord finner du ved å logge deg på Blackboard, og så gå til denne siden. Ta kontakt med Økonomibiblioteket hvis du har spørsmål.

Rettsdata En samling av juridiske databaser.
Tilgang: Ansatte: kontakt Økonomibiblioteket. Studenter: gratis tilgang.

Science Direct Fulltekstdatabase innen naturvitenskap, medisin, økonomi og teknologi.

Scopus Vitenskapelig referanse- og siteringsdatabase med faglig vekt på realfag, medisin og samfunnsvitenskap. Primærkilder er tidsskrifter, konferanser, patenter og bøker.Veiledninger.

SpringerLink  Vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst. Basen dekker mange fagområder, men først og fremst naturvitenskap.

Web of Science (ISI) Portal for ISI Web of Science med Science Citation Index Expanded (1945-),Social Sciences Citation Index(1956-)og Arts & Humanities Citation Index (1975-).Også portal for ISI Journal Citation Reports, JCR.

 

Tidsskrifter / Journaler

Topp