Kategorier
Databaser Historie UBedu UBrss

Times Digital Archive 1785-2012 tilgjengelig/available

Biblioteket har kjøpt tilgang til
The Times Digital Archive 1785-2012.

Her kan man søke i  de tidligste rapportene fra Paris under revolusjonen i 1789, se hva som ble skrevet om Norge i 1814, om da jernteppet falt i 1989, eller om begynnelsen på «den arabiske våren» i 2010/2011.  Du kan finne reklame, ting til salgs og etterlysning av bortkomne hunder og katter, også tilbake på 1700-tallet.  Man kan søke på emner, i fulltekst, eller på en bestemt dato eller tidsspenn.  Basen oppdateres med ett nytt år hvert år.

Now available for NTNU:
The Times Digital Archive 1785-2012.

Here you can find the earliest reports from Paris during the revolution in 1789, find out what was written in the British newspaper about Norway in 1814,  reports from the fall of the Iron Curtain in 1989, or the start of the «Arabian Spring» in 2010/2011.  You can also find advertisements, and notices about things for sale and lost dogs and cats, all the way back to the 18th century.  You can search for keywords or in the full text, or browse by date.  Each year the database will be extended with one year.