Fagressurser, nyheter og tips til oppgaveskriving og litteratursøk

Anne L. Lorange

Jobber ved NTNU Universitetsbiblioteket og arbeider med læringsmiljø og markedsføring av Biblioteket Dragvoll. Undervisning i bibliotekets ressurser og referansehåndtering.

Bibliotekets fagside for filosofi og religionsvitenskap

av 11. august 2015 i Diverse med Ingen kommentarer

Velkommen til bibliotekets nye fagside for filosofi og religionsvitenskap høsten 2015. Her vil dere finne informasjon, nyheter og tips dere kan bruke når dere skal skrive f.eks. en oppgave eller finne litteratur. For andre fag – se oversikt over alle fagsider på hovedmenyen.

Les videre »

E-bøker og e-tidsskrift

E-bøker og e-tidsskrift

Biblioteket har mange e-ressurser, både som e-bøker og elektroniske tidsskrift. E-bøkene kan du søke opp via Oria.no eller via leverandørene. Bruke e-bøker fra biblioteket Bruke bibliotekets e-tidsskrifter

Les videre »

Topp