Kategorier
altmetrics Diverse Siteringer UBedu UBrss

NTNU-forskning på Wikipedia

«Citation needed» av  futureatlas.com har lisensen CC BY 2.0

Wikipedia er verdens største oppslagsverk, og er manges viktigste kilde til kunnskap om hvordan verden henger sammen. Wikiartikler skal som hovedregel basere seg på publisert forskning som kilder til faktapåstander. Hvordan blir NTNUs forskning brukt som kilder på Wikipedia?

Kategorier
Hva er bibliometri? Publiseringspoeng UBedu UBrss

Hva er publiseringspoeng?

roten av (institusjonsandeler delt på totale andeler) ganget med faktorer for publiseringsform, nivå og internasjonalisering
Formelen for publiseringspoeng

I finansieringen av norske forskningsinstitusjoner finner vi et særnorsk fenomen – poeng for vitenskapelige publikasjoner. Hvordan fungerer det egentlig?