Kategorier
Forskningspolitikk Publiseringspoeng UBrss

Kan forskningskvalitet måles?


“Algorithm = death” av John Trainor er lisensiert med en CC BY 2.0-lisens

Det er et økende fokus på evaluering av kvaliteten på forskning. Men hvordan kan det gjøres på en forsvarlig måte, uten å fokusere alt for mye på publiseringspoeng og ting som kan telles?

Kategorier
Hva er bibliometri? Publiseringspoeng UBedu UBrss

Hva er publiseringspoeng?

roten av (institusjonsandeler delt på totale andeler) ganget med faktorer for publiseringsform, nivå og internasjonalisering
Formelen for publiseringspoeng

I finansieringen av norske forskningsinstitusjoner finner vi et særnorsk fenomen – poeng for vitenskapelige publikasjoner. Hvordan fungerer det egentlig?