Kategorier
Hva er bibliometri? Siteringer UBrss

Alle siteringer er like, men noen siteringer er likere enn andre

Isaac Newtons brev til Robert Hooke hvor han skriver sitt berømte «if I have seen further, it is by standing on ye shoulders of giants.» Kilde: Historical Society of Pennsylvania, offentlig eiendom.

Hva betyr det egentlig når du blir sitert i en forskningsartikkel? Hvordan skal man vurdere verdien av en sitering? En ny rangering av ofte siterte forskere gjør disse spørsmålene aktuelle.

Kategorier
Hva er bibliometri? Publiseringspoeng UBedu UBrss

Hva er publiseringspoeng?

roten av (institusjonsandeler delt på totale andeler) ganget med faktorer for publiseringsform, nivå og internasjonalisering
Formelen for publiseringspoeng

I finansieringen av norske forskningsinstitusjoner finner vi et særnorsk fenomen – poeng for vitenskapelige publikasjoner. Hvordan fungerer det egentlig?