Kategorier
Bibliometrisk forskning Forskningspolitikk UBrss

Hvordan påvirker fusjoner publisering?

Bang! Slurp!
To nøytronstjerner fusjonerer til et supermassivt objekt. Kilde: NASA Goddard Space Flight Center.
Lisens: CC BY 2.0.

En fusjonsbølge skyller over norske forskningsinstitusjoner. Målet er å skape mer robuste fagmiljøer, som publiserer mer og bedre. Vet vi om det hjelper?