Kategorier
Hva er bibliometri? Siteringer UBrss

Alle siteringer er like, men noen siteringer er likere enn andre

Isaac Newtons brev til Robert Hooke hvor han skriver sitt berømte «if I have seen further, it is by standing on ye shoulders of giants.» Kilde: Historical Society of Pennsylvania, offentlig eiendom.

Hva betyr det egentlig når du blir sitert i en forskningsartikkel? Hvordan skal man vurdere verdien av en sitering? En ny rangering av ofte siterte forskere gjør disse spørsmålene aktuelle.