Kategorier
Bibliometrisk forskning Forskningspolitikk UBrss

Hvordan påvirker fusjoner publisering?

Bang! Slurp!
To nøytronstjerner fusjonerer til et supermassivt objekt. Kilde: NASA Goddard Space Flight Center.
Lisens: CC BY 2.0.

En fusjonsbølge skyller over norske forskningsinstitusjoner. Målet er å skape mer robuste fagmiljøer, som publiserer mer og bedre. Vet vi om det hjelper?

Kategorier
Hva er bibliometri? Publiseringspoeng UBedu UBrss

Hva er publiseringspoeng?

roten av (institusjonsandeler delt på totale andeler) ganget med faktorer for publiseringsform, nivå og internasjonalisering
Formelen for publiseringspoeng

I finansieringen av norske forskningsinstitusjoner finner vi et særnorsk fenomen – poeng for vitenskapelige publikasjoner. Hvordan fungerer det egentlig?