Undervisning – Teaching

Høsten 2016 vil seksjonene for nordisk litteratur og allmenn litteraturvitenskap ved NTNU tilby et undervisningstilbud bestående av to korresponderende fordypningskurs, hhv. «Det moderne gjennombruddets materialiteter» (NORD 2100) og «Litteratur, medier og modernitet» (LITT 2203). Hensikten er å drive pedagogisk utviklingsarbeid i nær tilknytning til forskningsaktiviteten i prosjektet.

Formålet med de to emnene er 1) å etablere et kurstilbud hvor alt fra emnedesign til vurderingsformer er forskningsdrevet – direkte knyttet til forskergruppens undersøkelsesområder; 2) å bruke undervisningen til å prøve ut og utvikle problembaserte læringsformer tilpasset humanvitenskapelig kunnskapsproduksjon; 3) å skape et levende studie- og forskningsmiljø, hvor studenter og forskere driver felles kunnskapsproduksjon.

Anders Skare Malvik er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved NTNU

Topp