NORD 2100 – Medieteknologi, journalistikk og prosa-realisme 1850-1885

Hvordan finner den realistiske roman sin form i Norge?

Nord 2100 er et forskningsbasert undervisningsemne som høsten 2017 skal undersøke fremveksten av norsk prosalitteratur 1850-1885 i lys av etableringen av pressemediet i samme tidsperiode. Ved å anlegge et mediehistorisk perspektiv skal vi undersøke et mylder av ulike sjangre og skriftpraksiser fra  journalistikk, reiseskildringer, leder-artikler, avisnotiser, erindringer, bondefortellinger og moderne realistiske romaner for å forsøke å kartlegge og forstå den norske romanens tilblivelse. Målet er både å se kontinuitet og utvikling i en viktig, men lite utforsket tidsperiode der roman blir til.

Topp