Kategorier
Arkiv Studentblogg

Hvordan ble Emil Jonas’ oversettelse mottatt på den tyske scenen?

Denne uken skulle vi endelig få sett på avisartiklene Emil Jonas skrev i 1878, men i det vi slo på maskinen inne på biblioteket støtte vi på tekniske problemer. Tilfeldigvis sluttet mikrofilmleseren å fungere den dagen vi kom med de riktige filmene, så vi må nesten bare spare det vi håper er det beste til slutt, og prøve igjen neste uke. I mellomtiden har vi tatt en titt på den første av to anmeldelser av Emil Jonas’ oversettelse og oppføring av dette på Stadttheater i Berlin i februar 1878. Under følger noen utdrag av anmeldelsen på tysk, etterfulgt av en noe rotete oversettelse i kursiv til norsk (Linnea tar på seg skylden for dette, da hun ikke hadde Nora aka. tyskeksperten på gruppa tilgjengelig).

Anmeldelse av Eugen Zabel 5. februar 1878, National-Zeitung Berlin

Das Schauspiel «Die Stützen der Gesellschaft» von Henrik Ibsen hat in der Theatergeschichte Berlins beispiellosen Erfolg erlebt, zu gleicher Zeit auf dem Repertoire von vier verschiedenen Bühnen zu erscheinen.

Skuespillet „Die Stütsen der Gesellschaft“ av Henrik Ibsen har i Berlins teaterhistorie opplevd suksess uten sidestykke, og ble fremført på fire ulike scener samtidig.

Lediglich ein Verein hervorragender Künstler, wie ihn das Hoftheater besitzt, vermag die Vorzüge dieses Schauspiels zur Geltung zu bringen und seine Fehler zu verdecken. Utelukkende en forening av fremragende kunstnere, som de i Hoffteateret, klarer å bringe frem det ypperste ved dette stykket, og samtidig skjule dets feil.

Ibsen’s Drama besitzt nicht nur einen bedeutenden dichterischen, sondern auch einen echten dramatischen Kern, der allerdings aus einer Schale epischer Erfindungen herausgebrochen werden muß.

Ibsens drama innehar ikke bare en betydningsfull dikterisk, men også en ekte dramatisk kjerne, som til tross for dette må brekkes ut av et skall av episke oppfinnelser/oppspinn.

Für das Stadttheater, welches die Novität Sonnabend, den 2. Februar, zum ersten Male aufführte, hat Emil J. Jonas eine empfehlenswerthe Uebersetzung und Einrichtung geliefert.

For Stadttheateret, som førte opp stykket for første gang den 2. Februar, har Emil J. Jonas levert en anbefalingsverdig oversettelse og oppføring.

Die Ueberfülle gleichgiltiger Personen ist beseitigt, die Längen der rhetorischen Ergüsse sind entsprechend gekürzt worden. De overflødige, likegyldige personene er fjernet, og lengden på de retoriske ordflommene er passende forkortet.

In dieser Form entspricht das Stück unserem Bühnenbedürfniß, so weit dies bei dem architektonischen Grundfehler des Ganzen möglich ist.

I denne formen i møtekommer stykket våre ønsker for teateret, så langt det lar seg gjøre ved den arkitektoniske grundfeilen stykket har.

Die tüchtige Charakterschilderung und die gesunde Weltanschauung des Dichters verhalfen jedoch der Novität auch im Stadttheater zu einem lebhaften Erfolg.

De dyktige karakterskildringene og det sunne verdensbildet til dikteren hjalp nyskapingen også i Stadttheateret til en suksessfull fremgang.

Kilde: http://ibsen.nb.no/id/11156181.0, egen oversettelse…

Denne uken har vi altså sett på en anmeldelse av oppsettingen av den oversatte versjonen av Samfundets støtter i Berlin. Det kan virke som at den tyske anmeldelsen var svært fornøyd, og til og med foretrakk Jonas sin versjon framfor den originale. At enkelte personer og dialoger er fjernet ble tydeligvis godt mottatt av Eugen Zabel, som mente at dette kun var til det beste for stykket. Det kan virke som at Zabel mener at denne versjonen har gjort Ibsen bedre. Mer om dette vil vi diskutere i oppsummeringsinnlegget vårt.

Neste blogginnlegg har forhåpentligvis litt nytt om Emil Jonas med seg, og ellers vil vi etterhvert begynne å oppsummere det vi har funnet ut så langt dette semesteret.

Nora, Thea og Linnea 🙂

 

Hentet fra: http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/spraknytt-2012/Spraknytt-22012/Knudsen-og-Ibsen/
Bildet er hentet fra: http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/spraknytt-2012/Spraknytt-22012/Knudsen-og-Ibsen/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *