Redaktør Lynge og Ola Thommesen

Forskerrapport – Redaktør Lynge

Forskerrapport – Redaktør Lynge

Da var vi ved veis ende, ærede lesere. Forskerbloggen har vært et fint instrument i vår søken mot svar. Ga virkelig Redaktør Lynge en treffsikker skildring av Verdens Gang og redaktør Olav Thommessen? For å finne ut av dette har vi studert gamle avisutgaver med gotisk, snirklende skrift og brukt tilleggskilder fra Thommessens tid. Men […]

Les videre »

Det er for Pøbelen «Redaktør Lynge» er skrevet!

Det er for Pøbelen «Redaktør Lynge» er skrevet!

Da jeg, Solveig og Ida Marie dukket opp på mikrofilmrommet tirsdag den 25. oktober for å gjenopplive minner om en heller kritisk anmeldelse av Redaktør Lynge skrevet av ingen mindre enn Arne Garborg, var det litt av et syn som møtte oss. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet har investert PENGER i en flunkende ny mikrofilmscanner!!!! Denne maskinen […]

Les videre »

En forskræmt professor og en skeptisk Hamsun

En forskræmt professor og en skeptisk Hamsun

Utgave nr. 2 fra 1893, er en spesielt interessant utgave av Verdens Gang. Som vi vet, i alle fall innad i bloggruppen, er unionsspørsmålet sentralt i romanen Redaktør Lynge. Vi vet at Knut Hamsun var svært skeptisk til Ola Thommesen, og ønsket spesielt å advare folk mot hans vingling i unionsspørsmålet. Redaktør Lynge skulle være […]

Les videre »

Et turbulent trekantdrama– Thommesen, Hamsun og Lynge

Et turbulent trekantdrama– Thommesen, Hamsun og Lynge

Redaktør Lynge (1893) er en roman ”hed som Had” (Næss, 1994, s. 294) ifølge forfatteren selv. Boken var en politisk nøkkelroman, skrevet som ”et ord foran valgene” (Ibid.) i den hensikt å diskreditere Ola Thommesen, redaktøren av Verdens Gang på slutten av 1800-tallet. Frem til 1889 hadde Thommessen og Hamsun god kontakt, og Hamsun hadde […]

Les videre »

En (u)opplyst hovedstad

En (u)opplyst hovedstad

Denne uken har vi fortsatt med å se på utgivelsene fra 1878 – rett og slett fordi vi fant ut at nasjonalbiblioteket sitt nettarkiv inneholder mange flere utgaver fra det året enn vi først trodde. I tillegg ønsket vi å se om vi kunne spore en litt klarere politisk profil enn det vi fant i […]

Les videre »

Hvorfor ikke flytte Trondhjems Domkirke til Kristiania?

Hvorfor ikke flytte Trondhjems Domkirke til Kristiania?

En ny uke har passert siden forrige bloggpost, og i løpet av denne har vi sett på en utgave av Verdens Gang fra 1878. Nærmere bestemt den fra torsdag den tiende januar. Dette er ingen tilfeldighet, denne utgaven ligger nemlig ute for folk flest på nasjonalbibliotekets sider – her kan også du lese den! Målet […]

Les videre »

En ny vending med spisset penn

En ny vending med spisset penn

Denne uken var vi igjen klar for å møtes på mikrofilmrommet. Planen fra sist stod ved lag, og vi så på avisenes layout og profil. For å gjøre oss opp en formening om utviklingen valgte vi oss ut tre tilfeldige utgaver, fra henholdsvis 1878, – 82 og 1902. Men, vi varsler nå et lite omslag […]

Les videre »

Kroppspress!

Kroppspress!

I denne bloggserien skal vi ta en nærmere titt på Verdens Gang (idag kjent som VG), i årgangene 1878, -92 og 1902. I tillegg skal vi se på hvordan Knut Hamsun skildrer redaktøren Ola Thommessen i sin roman Redaktør Lynge (1893) og avisen Gazetten. Vi skal sammenligne disse dagsavisene og se på hva som er inspirert av virkelighet og hva som […]

Les videre »

Topp