Ibsens telegrammer

IBSENFORSKERNES «GRAND DAME» – Intervju med professor Vigdis Ystad.

IBSENFORSKERNES «GRAND DAME» – Intervju med professor Vigdis Ystad.

Intervju skrevet av: Andreas Bentzrød. I 2010 utkom siste bind av Henrik Ibsens skrifter der en studie av hans dramatikk og diktning er detaljert kommentert. Alt fra hans kjærlighetsbrev, forretningskorrespondanser til de mindre, ukjente telegrammene. Ibsen som brev og telegram- skribent er et interessant studie, og noe som forskergruppen har jobbet med.  – Men hva […]

Les videre »

TANKER OM IBSEN OG MORGENBLADET – Intervju med journalist Håkon Gundersen

TANKER OM IBSEN OG MORGENBLADET – Intervju med journalist Håkon Gundersen

På 1800 – tallet hadde avismediet utviklet seg fra en postkasseadresse til en dagsavis. Hvordan stilte den politiske, konservative avisen Morgenbladet seg? Og hva kan en historiker og journalist fortelle om Morgenbladets historie? Forskergruppen har reist til Tigerstaden. Tirsdag 1. november 2016 hadde forskergruppen en avtale med Morgenbladets journalist Håkon Gundersen i Oslo.  Gundersen er […]

Les videre »

-FORSKERRAPPORT – En studie av Henrik Ibsens telegrammer og deres kontekst.

-FORSKERRAPPORT – En studie av Henrik Ibsens telegrammer og deres kontekst.

Gjennom et prosjekt som har rettet søkelyset mot dramatikerens Henrik Ibsens telegrammer, har forskergruppen undersøkt materialet og beskrevet konteksten rundt hvert enkelt telegram. Som formål har forskergruppen forsøkt å kartlegge Ibsens bruk av medieteknologiske redskaper, og da særlig tatt i betrakting den mediekulturelle endringen i Norsk historie fra 1875-1904. Vi vil i rapporten beskrive arbeidet […]

Les videre »

EN FORLAGSREDAKTØRS DØD – Forlagspioneren for norske og danske forfattere

EN FORLAGSREDAKTØRS DØD –  Forlagspioneren for norske og danske forfattere

En mann som hadde stor betydning for litteraturen omkring det moderne gjennombrudd var den danske forleggeren og etatsråden Frederik Hegel (1817-1887). Som en av pionerene innenfor nyere forlagsvirksomhet på 1850-1880-tallet ble Hegel, ansett som en svært viktig mann – dog også som en mellomann og bindeledd mellom flere dansk – norske forfattere. Men hvordan? Vi […]

Les videre »

EN TEKNOLOGISK BANEBRYTER – «Telegrafen» – Ekspresstog for ordene.

EN TEKNOLOGISK BANEBRYTER  –  «Telegrafen» – Ekspresstog for ordene.

Hvordan påvirket introduksjonen av telegrafen det norske samfunnet? Hvilke konsekvenser får den nye, banebrytende teknologien for forfattere og gjennombruddslitteraturen – og hvordan stilte mesteren selv seg: Henrik Ibsen?  I Norge sto den første offisielle telegraflinja ferdig den 20 desember 1854. Den 1. januar 1855 ble linja høytidelig åpnet av Det Norske Telegrafvæsen, da en gruppe […]

Les videre »

KAPPLØPET MELLOM TEATERDIREKTØREN OG GROSSEREREN

KAPPLØPET MELLOM TEATERDIREKTØREN OG GROSSEREREN

Letingen etter Ibsens telegrammer fortsetter. Vi har nå begynt å kikke på tidsperioden 1880-1889. Tidligere fant vi kun ni telegrammer i perioden 1875-1879, og vi stilte en rekke spørsmål om i hvor stor grad Ibsen sendte telegrammer? Spiller prisene noen rolle i denne saken? Og ikke minst, vil vi finne en økning i telegram-bruken til […]

Les videre »

IBSENS MYSTISKE TELEGRAMMER OG DISPUTT OM OPPHAVSRETT

IBSENS MYSTISKE TELEGRAMMER  OG DISPUTT OM OPPHAVSRETT

Forskergruppen vår ville denne uken dykke dypere ned i tekstmaterialet som omfatter Ibsens telegrammer. Vi ser også på spørsmålet rundt opphavsrett  – Ibsens opphavsrett! Med litt hjelp av gruppens veileder, Anders Skare Malvik, førsteamanuensis i nordisk litteratur, blir vi anbefalt å se på Universitetet i Oslo sin utgivelse av Henrik Ibsens samlede verker, brev og […]

Les videre »

UNDER PARAPLYEN – Kunsten å tolke gotisk skrift

UNDER PARAPLYEN – Kunsten å tolke gotisk skrift

God dag kjære studentforskere! Årets andre blogginnlegg skal handle om gotisk skrift, noen irriterte; dog interesserte studenter, et trangt, lite rom med en gammel computer og en veldig stor paraply! Noe som vi straks merket etter vi satte i gang med å lese Morgenbladet på mikrofilmruller i universitetsbibliotekets trange rom på Dragvoll, var den vanskelige […]

Les videre »

MEDIEFRYKT I DET MODERNE GJENNOMBRUDD – Et forskningsstudie.

MEDIEFRYKT I DET MODERNE GJENNOMBRUDD – Et forskningsstudie.

I starten av 1850-årene var Norge et land som gjennomgikk en rivende utvikling innenfor mange områder. Fra å være et samfunn hvor majoriteten av befolkningen var sysselsatt innenfor jordbruket, skjedde det nå en stor vekst innenfor industrien og nye former for lønnet arbeid vokste frem. I tiden fra 1851 til 1883 ble det bygd hele […]

Les videre »

Topp