Ibsen vs. Jonas

Forskningsrapport – Ibsen vs. Jonas

Forskningsrapport – Ibsen vs. Jonas

Innledning Dette avsluttende blogginnlegget handler om vårt forskningsprosjekt i faget NORD2100 ved NTNU. Vår gruppe, bestående av Linnea, Thea og Nora, tilbrakte høstsemesteret 2016 med å sammenligne Henrik Ibsens “Samfundets støtter” med den tyske oversettelsen “Die Stützen der Gesellschaft” av Emil Jonas. “Samfundets Støtter” handler om Konsul Bernick som bor sammen med familien sin i […]

Les videre »

“Det lever og ånder i Tyskland en annen mann utenom hr. J., som ikke er ubekjent med den tyske scene. Han heter Henrik Ibsen.”

“Det lever og ånder i Tyskland en annen mann utenom hr. J., som ikke er ubekjent med den tyske scene. Han heter Henrik Ibsen.”

“Samfundets Stötter” och hr. E. Jonas. Denne uken fikk vi endelig, etter mye om og men, sett på mikrofilmen med Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, som ble sendt til oss fra Stockholm. Vårt arbeid med mikrofilm startet for godt over en måned siden. Først fikk vi tilsendt feil årstall fra Stockholm. Når vi så fikk den […]

Les videre »

Hvordan ble Emil Jonas’ oversettelse mottatt på den tyske scenen?

Hvordan ble Emil Jonas’ oversettelse mottatt på den tyske scenen?

Denne uken skulle vi endelig få sett på avisartiklene Emil Jonas skrev i 1878, men i det vi slo på maskinen inne på biblioteket støtte vi på tekniske problemer. Tilfeldigvis sluttet mikrofilmleseren å fungere den dagen vi kom med de riktige filmene, så vi må nesten bare spare det vi håper er det beste til […]

Les videre »

Emil Jonas og slutten av»Samfundets Støtter»

I vår sammenligning av den norske versjonen av “Samfundets støtter” og Emil Jonas’ oversettelse til tysk nærmet vi oss stadig raskere slutten av boken. Nå nådde vi endelig fram til den siste siden og ser at Emil Jonas’ forandringer i de første 2 aktene også gjenspeiler seg i resten av stykket. Videre jobbet vi med […]

Les videre »

1878 eller 1887 – er det så viktig egentlig?

1878 eller 1887 – er det så viktig egentlig?

 Om man leter etter en spesifikk avis fra 1878, og til og med får den tilsendt på mikrofilm hele veien fra Gøteborg kan det jo være greit om de i den andre (svenske) enden faktisk har lest mailen sin ordentlig! Denne uken har vi sett videre på den tyske oversettelsen av Samfundets støtter. Planen var […]

Les videre »

“Et Nordmands-ord står fast som Dovrefjelds klipper”

“Et Nordmands-ord står fast som Dovrefjelds klipper”

Denne uken har vi fortsatt med den tyske oversettelsen til Emil Jonas av Henrik Ibsens “Samfundets Støtter”. Det er mange detaljer og mye man kan fokusere på, så det tar ganske lang tid å nærlese de to tekstene. Denne uken fant vi ut at de passasjene vi fokuserte på var svært like både i innhold […]

Les videre »

«Verstümmelt von Emil Jonas»

«Verstümmelt von Emil Jonas»

Denne uken har vi fordypet oss i brevene fra Ibsen om og til Emil Jonas og hans tyske oversettelse av Samfundets støtter. Vi har både sett på bokhistorie og brevenes fysiske utseende, samt brevenes innhold. Ibsen er forbannet på Jonas, og bruker skarpe ord når han beskriver hans litterære tyveri.   Vi var heldige å […]

Les videre »

Ibsenstykke på ville veier

Ibsenstykke på ville veier

Denne uka har vi kastet et nærmere blikk på Henrik Ibsens Samfundets Støtter og sammenlignet dets paratekster og begynnelsen av den første akten med Emil Jonas sin oversettelse Die Stützen der Gesellschaft. Til tross for at vi kun er ti sider inn i den tyske utgaven, kan vi se tendenser til omskriver av Emil Jonas, […]

Les videre »

Bokhistorie og resepsjon – Ibsen vs. Jonas

Bokhistorie og resepsjon – Ibsen vs. Jonas

Denne høsten skal Thea, Nora og Linnea jobbe med fokusområde to – resepsjon og bokhistorie. Vi har valgt å fokusere på Ibsen i Tyskland, og stykket Samfundets støtter. Stykket handler om konsul Bernick som blir framstilt som den eneste ærlige politikeren i byen. Problemer oppstår da han utnytter sin politiske posisjon for å opprette en […]

Les videre »

Topp