Hvorfor bidro vi til Forskningsdagene, og er det noe vi anbefaler til kollegaer? Seniorforsker Helene Muri og professor Natasa Nord forteller om motivasjoner for å stille opp med egne bidrag under årets forskningsfestival. De nasjonale Forskningsdagene varte i år i 12 dager fra 22. september…